30.05.2017

Klinička praksa moguća samo u Podgorici


Povodom posljednjih dešavanja koja se odnose na promjenu sjedišta Visoke medicinske škole Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i različitih tumačenja u javnosti tim povodom, dajemo sljedeće saopštenje za javnost:

 Ni političkim pritiscima, ni peticijama nije primjereno regulisati standarde visokog obrazovanja, niti se miješati u unutrašnju organizaciju visokoškolskih ustanova.

U konkretnom slučaju, nije riječ o bilo kakvom hiru koji podrazumijeva promjenu sjedišta ustanove iz jednog grada u drugi, već da se lociranjem Visoke medicinske škole u Podgoricu jedino može ispuniti uslov bazične kliničke prakse da bi se moglo govoriti o evropski regulisanoj struci visoke medicinske sestre i kvalitetu znanja za koji smo odgovorni.

U obrazloženju navedenih stavova, podsjećamo da je akreditacijom Univerziteta Crne Gore 10. maja ove godine, akreditovana i Visoka medicinska škola, čiji je elaborat potpuno usklađen sa evropskim direktivama (2005-36 EV i 2013-55), kojima se podliježe po kriterijumima regulisane profesije.

Poštujući normu koja propisuje najmanje 1/3 teorijske nastave (1533 časa) i najmanje 1/2 praktične (3066) kliničke obuke, uz saglasnost Vijeća Medicinskog fakulteta i Senata Univerziteta Crne Gore, te Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, odlučeno je da sjedište Visoke medicinske škole bude u Podgorici gdje je jedino u Crnoj Gori moguće organizovati kliničku obuku u punom kapacitetu (u našem programu ima  1590 časova teorijske nastave i 3090 časova vježbi i kliničke prakse) i standardu kvaliteta nastave za sticanje kvaliteta znanja i vještina.

Dislociranje Visoke medicinske škole iz Berana u Podgoricu sa stanovišta struke i kvaliteta nastave jedino je ispravno rješenje imajući u vidu da u nastavnoj bazi Opšta bolnica Berane, kao zdravstvenoj ustanovi sekundarnog nivoa, studenti nemaju uslova da obave praksu iz svih oblasti.

Prijedlog o dislokaciji saopštila je i Komisija međunarodih eksperata koja je sačinila izvještaj o akreditaciji  Medicinskog fakulteta, a usvojio Savjet za visoko obrazovanje, i u pripremi elaborata podržalo udruženje medicinskih sestara. U izvještaju je navedeno da je dislokacija Visoke škole uslov da se ostvari stepen kvaliteta nastave koji odgovara evropskim standardima.

Napominjemo i da će u prelaznom periodu pravo studenata ostvareno ugovorom o studiranju u Beranama biti ispoštovano, a Medicinski fakultet se dodatno angažovati da ponudi adekvatnu logistiku. 

Vjerujemo i da su sve dosadašnje nedoumice i sumnje kod svih zainteresovanih strana razriješene nakon predočenih argumenata. 

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Rektorat

Tatjana Stanovčić izabrana za dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

DETALJNIJE

15.04.2018 Rektorat

Uručena prizanja najboljima

DETALJNIJE

11.04.2018 Rektorat

Dani inženjera

DETALJNIJE

10.04.2018 Rektorat

Sajam američkih univerziteta

DETALJNIJE

10.04.2018 Rektorat

Radionica o finansijskom i administrativnom upravljanju H2020 projektima

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Delegacija EMBL i EMBO predstavila programe za istraživače i studente iz Crne Gore

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Prva zvanična posjeta delegacije Evropske svemirske agencije Crnoj Gori

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Povodom Dana studenata Rektor se sastao sa predstavnicima Studentskog parlamenta

DETALJNIJE