28.05.2018

Eksperti iz svijeta o nastavi i učenju zasnovanom na istraživanju

 
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić otvorio je danas dvodnevni HERE seminar koji je okupio predstavnike stručnog tima u visokom obrazovanju sa tri kontinenta. Tema seminara je “Nastava i učenje zasnovano na istraživanju: Od nacionalnih i institucionalnih politika do prakse”.

“Ova tema je važna za stratešku budućnost razvoja Univerziteta Crne Gore, posebno sa aspekta promovisanja Univerziteta Crne Gore kao istražvačka institucije. U predstojećem periodu, Univerzitet će  nastojati da se snažnije fokusira na jačanje istraživanja i inovativnog duha na svim nivoima studija“  kazao je rektor Nikolić.

On je najavio da će buduća Strategija razvoja Univerziteta Crne Gore prepoznati istraživačke aktivnosti i inovativne kapacitete kao osnovu za visoki kvalitet nastave i  naučnoistraživački rad.

“Kao jedini državni univerzitet u zemlji,svjesni smo uloge u obrazovanju mladih ljudi koji se moraju pripremiti tako da mogu da odgovore na zahtjeve i potrebe modernog društva i budućih generacija. Kako bismo to postigli, važno je da stimulišemo istraživački rad sa studentima i aktivno promovišemo  kreatvinost i  inovativnost“, kazao je rektor Nikolić.

Međutim, dodaje on, za ispunjavanje ovakve misije neophodan je pravi model. Upravo zbog toga, objasnio je rektor Nikolić, važni su  seminiri koji okupljaju eksperte iz različitih sredina i generišu ideje i pravce budućeg razvoja. 

“Događaj nije manje važan ni u pogledu naših napora za internacionalizaciju, koja bi trebala pridonijeti našem boljom pozicioniranju u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. Vidimo to kao priliku za umrežavanje i uspostavljanje potencijalnih novih partnerstva za razmjenu ideja i stručnosti koja će na kraju dovesti do poboljšanja kvaliteta nastave i procesa istraživanja na Univerzitetu Crne Gore - instituciji koja postavlja temelje za razvoj privrede i cjelokupne društvenu zajednice u Crnoj Gori”, rekao je Nikolić.

On je iskazao i zahvalnost crnogorskom HERE Stručnom timu za reformu visokog obrazovanja na ulozi koju su imali u prethodnih nekoliko godina u procesu reformi na Univerzitetu Crne Gore otvarajući brojne diskusije o najvažnim temama u visokom obrazovanja u Crnoj Gori.

Mubera Kurpejović – generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete kazala je da je pored promovisanja istraživanja, važno uvezivanje sa privredom i praktičan istraživački rad u kompanijama koji može dovesti do pomaka u inovacijama i naučnom radu. U skladu sa posljednjim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, naglasila je ona, praktičan dio nastave je obavezan dio kurikuluma za sve institucije visokog obrazovanja.

Šefica Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori Vanja Drljević je izrazila zadovoljstvo na karakteru seminara koji se neće fokusirati samo na Zapadni Baslkan već je mnogo širih razmjera.

„Uloga HERE tima je važna jer je sastavljena od ljudi sa različitih univerziteta, ministarstava i njihova uloga je da skrenu pažnju na važne teme u visokom obrazovanju i pokušaju da utiču na određene odluke u koordinisanom radu, težeći, prije svega, ka boljem sistemu“, zaključila je Drljević iskazavši nadu da će i ovaj seminar učesnike dovesti do važnih smjernica za buduće promjene.

Dvodnevni seminar finansira Erasmus + program Evropske Unije. 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

08.06.2018 Rektorat

VII Međunarodna konferencija o ugrađenim računarskim sistemima

DETALJNIJE

08.06.2018 Rektorat

Usvojen predlog UCG: Na budžetu 3501 brucoš

DETALJNIJE

07.06.2018 Rektorat

Interni oglas za angažovanje u nastavi  za studijsku 2018/19. godinu

DETALJNIJE

06.06.2018 Rektorat

Forum i radionica: Uspostavljanje centara izvrsnosti u Crnoj Gori, u perspektivi integracija u EU

DETALJNIJE

05.06.2018 Rektorat

Jače povezivanje privrede i Univerziteta rezultira naukom u službi potreba modernog društva

DETALJNIJE

01.06.2018 Rektorat

Rektor UCG na naučnoj konferenciji o Procesu Zapadnog Balkana u Rimu

DETALJNIJE

28.05.2018 Rektorat

Razgovarano o saradnji sa poljskim Univerzitetom u Pili

DETALJNIJE