05.06.2018

Jače povezivanje privrede i Univerziteta rezultira naukom u službi potreba modernog društva

 
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

Kako uspješno sprovesti transfer tehnologije i komercijalizovati rezultate naučnog istraživanja, bila je tema danas održane radionice na Univerzitetu Crne Gore, na čijem otvaranju je govorio rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić.

„Uz jače povezivanje Univerziteta i privrede, postoji značajan prostor za unapređenje istraživanja i razvoja, kreiranje inovacija i transfera znanja i tehnologija“, kazao je rektor Nikolić.

On je najavio da će na Univerzitetu uskoro početi sa radom Centar za transfer tehnologija, za potrebe transfera znanja između Univerziteta i privrede.

„Uloga ovog centra biće pružanje podrške u plasmanu novih tehnologija i inovacija, komercijalizaciju istih, kao i uspostavljanju mreža saradnje sa ciljem intezivnijeg transfera tehnologija sa Univerziteta ka privredi. Univerzitet će u tom pravcu podsticati prijave patenata uz osiguranje finansijskih sredstava za postupak prijave“, kazao je rektor Nikolić.

Važno uporište Univerziteta Crne Gore u razvoju i primjeni naučne misli, dodaje rektor Nikolić, predstavljat će i budući novi Institut - Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije, kao 22. organizaciona jedinica Univerziteta.

„Osnivanje Instituta proisteklo je iz projekta Centar Izvrsnosti BIO ICT podržanog od strane Ministarstva nauke putem kredita Svjetske banke. Cilj osnivanja novog Instituta jeste da se poveća produktivnost i interdisciplinarnost istraživačkih timova našeg Univerziteta, stimuliše saradnja sa međunarodnim istraživačkim institucijama i privrednim sektorom na području tržišno-orjentisanih istraživanja“, kazao je Nikolić.

Ekspert za nauku i inovacije pri Svjetskoj banci Danica Ramljak prenijela je danas iskustva iz svijeta i kazala da je na Univerzitetu Crne Gore velika društvena odgovornost jer mora komerciijalizovati znanje.

„Univerzitet Crne Gore je kroz saradnju sa Svjetskom i HERIC-INVO projektom „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost“, došao do faze kada je u svom sistemu postavio neke ključne elemente, kada bi se to moglo realizovati. Po prvi put u istoriji Crne Gore postoji Centar za transfer znanja gdje će naučnici Crne Gore zaštićivati svoje intelektualno vlasništvo“, kazala je Ramljak.

Pored potencijalne finansijske dobiti, Ramljak ukazuje da je važno da studenti rano usvoje koncepte peduzetništva, te da nakon diplomiranja imaju određena predznanja sa kojim mogu osnovati svoj privatni posao. Na taj način, transferom znanja, postoji direktan uticaj na bolji kvalitet i konkurentnost privrede.

Leandra Vanješ Markić, sa Sveučilišta u Splitu, govorila je o strategijama i izazovima u prenosu tehnologije sa kojima se suočavala ova visokoobrazovna institucija.

Učesnici ove radionice Univerziteta Crne Gore su bili prorektori, dekani i prodekani svih članica Univerziteta Crne Gore, kao i predstavnici državnih institucija i Svjetske Banke.

Na radionici su govorili i Denis Mesihović, službenik za operacije u Svjetskoj banci, generalni direktor Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost u Ministarstvu nauke dr Darko Petrušić i koordinator projekta HERIC-INVO, kao i menadžer ovog projekat Saša Ivanović.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

08.06.2018 Rektorat

VII Međunarodna konferencija o ugrađenim računarskim sistemima

DETALJNIJE

08.06.2018 Rektorat

Usvojen predlog UCG: Na budžetu 3501 brucoš

DETALJNIJE

07.06.2018 Rektorat

Interni oglas za angažovanje u nastavi  za studijsku 2018/19. godinu

DETALJNIJE

06.06.2018 Rektorat

Forum i radionica: Uspostavljanje centara izvrsnosti u Crnoj Gori, u perspektivi integracija u EU

DETALJNIJE

01.06.2018 Rektorat

Rektor UCG na naučnoj konferenciji o Procesu Zapadnog Balkana u Rimu

DETALJNIJE

28.05.2018 Rektorat

Razgovarano o saradnji sa poljskim Univerzitetom u Pili

DETALJNIJE

28.05.2018 Rektorat

Potpisan Ugovor o saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu

DETALJNIJE