07.06.2018

Interni oglas za angažovanje u nastavi  za studijsku 2018/19. godinu


Univerzitet Crne Gore objavio je danas Interni oglas za angažovanje u nastavi  za studijsku 2018/19. godinu. 

Pravo prijave na Oglas imaju  lica sa akademskim i naučnim zvanjem u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore i lica sa akademskim zvanjem u statusu kliničara koji su angažovani na Medicinskom fakultetu po osnovu ugovora o dopunskom radu, a koji su iz iste ili srodne oblasti.

Pravo prijave imaju i saradnici sa doktoratom i saradnici za umjetničke discipline u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta Crne Gore, pri čemu prijava mora sadržati  i  koprijavu nastavnika-mentora predmeta.

Saradnik treba da ima važeći ugovor za studijsku  2018/19. godinu.

Zainteresovani kandidati podnose prijave Rektoratu UCG na adresu: Podgorica, Cetinjska br. 2.

Uz prijavu se prilaže odluka o izboru u zvanje, kratki izvod iz bibliografije i ugovor o radu za saradnike.

Prijave kandidata  razmatraju i podnose prijedlog Senatu matična vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, uz ocjenu ispunjenosti uslova.

Oglas je otvoren do četvrtka 14 juna 2018. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

 

 

Dokumenti

Interni oglas 2018/19


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

08.06.2018 Rektorat

VII Međunarodna konferencija o ugrađenim računarskim sistemima

DETALJNIJE

08.06.2018 Rektorat

Usvojen predlog UCG: Na budžetu 3501 brucoš

DETALJNIJE

06.06.2018 Rektorat

Forum i radionica: Uspostavljanje centara izvrsnosti u Crnoj Gori, u perspektivi integracija u EU

DETALJNIJE

05.06.2018 Rektorat

Jače povezivanje privrede i Univerziteta rezultira naukom u službi potreba modernog društva

DETALJNIJE

01.06.2018 Rektorat

Rektor UCG na naučnoj konferenciji o Procesu Zapadnog Balkana u Rimu

DETALJNIJE

28.05.2018 Rektorat

Razgovarano o saradnji sa poljskim Univerzitetom u Pili

DETALJNIJE

28.05.2018 Rektorat

Potpisan Ugovor o saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu

DETALJNIJE