18.06.2017

Zaključci Procesa za Zapadni Balkan u duhu reformi Univerziteta Crne Gore


Rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić učestvovala je u radu Treće zajedničke konferencije nauke „Procesa za Zapadni Balkan / Berlinski proces“, pod nazivom „Pretvori ideje u akciju: Investiranje u mlade naučnike i poslove za rast“, koja je održana u Parizu, u Francuskoj.

Konferenciju su krajem prošle sedmice organizovali Francuska akademija nauka – Francuski institut i Njemačka nacionalna akademija nauka „Leopoldina“, a okupula je predstavnike univerziteta i rektorskih konferencija, nacionalnih akademija nauka, istraživačkih organizacija i istaknute naučnike iz 13 zemalja učesnica Procesa za Zapadni Balkan. Program konferencije podrazumijevao je i dijalog sa predstavnicim amabasada zemalja učesnica u Parizu, kao i panel sa visokim predstavnicima Evropske komisije i vlada Francuske i Italije.

„Svi preporučeni mehanizmi i mjere u okviru zaključaka Procesa za Zapadni Balkan za primjenu standarda kvaliteta visokog obrazovanja potpuno su u duhu naših sprovedenih reformi i akreditacije Univerziteta Crne Gore. Unapređenje znanja i vještina kroz povezivanje sa privredom i društvom, i veća zapošljivost, ali i umrežavanje istraživača, takođe, našli su se u fokusu konferencije. Na tom planu nas, pod pokroviteljstvom Procesa za Zapadni Balkan, čeka razvijanje regionalnog projekta“, kazala je rektorka Vojvodić.

Rad konferencije bio je fokusiran kroz dvije teme „Investiranje u mlade naučnike“ i „Obrazovanje i inovacije za poslove i rast“. Na konferenciji je, u okviru prve teme,  dogovoreno formiranje fondacije Procesa za Zapadni Balkan, koja bi trebalo da predstavlja mehanizam za finansiranje izuzetnih mladih istraživača sa Balkana, na način da im se omogući sticanje iskustava u inostranstvu i kreiranje vlastitih laboratorija izuzetnosti.

Kada je u pitanju druga tema, učesnici Konferencije radili su na formulisanju preporuka za optimizovanje veza između obrazovanja, vještina, inovacija i poslova radi „pametnog“ rasta zemalja Zapadnog Balkana. Pametni rast podrazumijeva više radnih mjesta, veću radnu produktivnost i više poslova koji imaju dodatu vrijednost – odnosno onih koji su zasnovani na znanju i tehnologijama. Ovo se odnosi i na pitanja reforme nastavnih planova, premošćavanja nedostatka vještina, poslovnih poduhvata univerziteta i inovativnih ekositema.

Rezultati konferencije biće sumirani u Zajedničkoj izjavi učesnika, koja će biti predstavljena na Četvrtom samitu zemalja Zapadnog Balkana 12. jula u Trstu, u Italiji.


Facebook Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

18.08.2017 Rektorat

Saopštenje za javnost rektorke Radmile Vojvodić nakon odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za upis na VMŠ u Beranama

DETALJNIJE

31.07.2017 Rektorat

UCG napredovao 79 mjesta na Webometrics-u

DETALJNIJE

18.08.2017 Rektorat
Odluke Upravnog odbora UCG sa sjednice održane 18. avgusta 2017. godine. >>>

26.07.2017 Rektorat

Dopuna saopštenja Upravnog odbora sa Rektorskog kolegijuma

DETALJNIJE

26.07.2017 Rektorat

Upravni odbor nije prihvatio ostavku predsjednika Duška Bjelice

DETALJNIJE

24.07.2017 Rektorat

Jednoglasni Zaključak sa vanredne sjednice Senata - Prijedlog Vladi Crne Gore

DETALJNIJE

23.07.2017 Rektorat

Odgovaram na novu naredbu ministra prosvjete

DETALJNIJE

23.07.2017 Rektorat

Za obrazovanje profesionalaca potrebni adekvatni uslovi

DETALJNIJE

22.07.2017 Rektorat

Otvoreno pismo ministru prosvjete Damiru Šehoviću

DETALJNIJE

21.07.2017 Rektorat

UCG na kolektivnom godišnjem odmoru od 24. jula

DETALJNIJE