04.07.2017

Saopštenje Rektorata o slučaju komisijskog ispitivanja studenata na FPN


Povodom mogućih tendencioznih i proizvoljnih interpretacija u javnosti u vezi sa slučajem na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, gdje su studenti tražili izuzeće prof. Ranka Mujovića sa Pravnog fakulteta i komisijsko ispitivanje iz predmeta Međunarodno javno pravo na Fakultetu političkih nauka, saopštavamo sljedeće:

Univerzitet Crne Gore neće dozvoliti ponašanje profesora koje je suprotno normama Etičkog kodeksa, niti manipulisanje akademskim pravilima ili eventualnu zloupotebu položaja studenta.

Uprava Univerziteta Crne Gore smatra nedopustivom bilo kakavu zloupotrebu pozicija u akademskoj zajednici bez obzira radilo se o nastavnicima ili studentima, i insistiraće da se u skladu sa principima zaštite instutucionalnog integriteta slučaj procesuira i ispita do kraja preko vlastitih instanci formiranih upravo u tu svrhu. Dakle, slučaj prof. Mujovića i studenata Fakulteta političkih nauka biće ispitan kroz procedure Centra za studije i kontrolu kvaliteta, koji je uspostavljen u Rektoratu, kao i kroz Sud časti Univerziteta Crne Gore, kako bi bila utvrđene činjenice i na osnovu njih donesene adekvatne sankcije.

Prema pojavama manipulisanja akademskim normama i standardom kvaliteta visokog obrazovanja, Rektorat će se odnositi principijelno, odgovorno i ne dozvoljavajući po tom pitanju bilo kakave izuzetke.

Izražavamo zadovoljstvo što je ispitni proces na Fakultetu političkih nauka, uprkos ovom slučaju, zaštićen i sproveden do kraja.

O toku i rezultatima procesa, javnost i akademska zajednica će kao i uvijek do sada biti blagovremeno i u potpunosti informisana.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Rektorat

Tatjana Stanovčić izabrana za dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

DETALJNIJE

15.04.2018 Rektorat

Uručena prizanja najboljima

DETALJNIJE

11.04.2018 Rektorat

Dani inženjera

DETALJNIJE

10.04.2018 Rektorat

Sajam američkih univerziteta

DETALJNIJE

10.04.2018 Rektorat

Radionica o finansijskom i administrativnom upravljanju H2020 projektima

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Delegacija EMBL i EMBO predstavila programe za istraživače i studente iz Crne Gore

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Prva zvanična posjeta delegacije Evropske svemirske agencije Crnoj Gori

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Povodom Dana studenata Rektor se sastao sa predstavnicima Studentskog parlamenta

DETALJNIJE