11.07.2017

Podrška Međunarodnog savjeta medicinskih sestara Univerzitetu Crne Gore


Međunarodni savjet medicinskih sestara (ICN) izrazio je u otvorenom pismu premijeru Dušku Markoviću zabrinutost zbog posljednjih dešavanja vezano za standard obrazovanja mediciskih sestara u Crnoj Gori. ICN poziva premijera i članove Vlade da osiguraju da Crna Gora, makar na minimalnom nivou, ispuni međunarodne preporuke za obrazovanje medicinskih sestara i babica, uz ocjenu da aktuelni program za obučavanje sestara u Crnoj Gori ne samo da nije u skladu sa evropskim direktivama i standardima profesije, već ni sa standardima kvaliteta obrazovanja.

Pismo, koje potpisuju predsjednica ICN-a i glavni izvršni direktor, Annette Kennedy i dr Frances Hughes, prenosimo u cjelosti.

 

Poštovani Premijeru i članovi Vlade Crne Gore,

Obraćamo vam se kao predsjednik i glavni izvršni direktor direktor Međunarodnog savjeta medicinskih sestara radi izražavanja naše zabrinutosti povodom skorijih razvoja u standardima obrazovanja medicinskih sestara u Crnoj Gori. 

Na posljednjem sastanku predstavnika ICN Savjeta Nacionalne asocijacije medicinskih sestara u Barseloni, Španija i naši predstavnicia iz Crne Gore, Nacionalno udruženje medicinskih sestara i babica u Crnoj Gori (NUMSBCG) su nas izvijestili o značajnim koracima preduzetim u procesu akreditacije reformisanog programa za obrazovanje medicinskih sestara u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore. Zadovoljstvo nam je da čujemo da je prijedlog dostavljen Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu prosvjete na implementaciju.

Razumjeli smo da je akreditacija sprovedena u skladu sa svim jasnim kriterijumuma ove regulisane profesije, slijedeći Direktivu Evropske komisije 2013/55, dopunjenu Direktivom 2005/36. Svjetska zdravstvena organizacija, Evropska unija i ICN sličnog su shvatanja da bi programi za obučavanje sestara na osnovnim studijama trebalo da budu zasnovani na kompetencijama, kao i da bi medicinske sestre i babice trebalo da budu uključene u razvoj i implementaciju politika u zdravstvu. Vjerujemo da je Crna Gora na korak od ispunjenja preporuka za obrazovanje medicinskih sestara i babica.

Sa velikim iznenađenjem smo saznali da su planovi odbijeni od Vlade. Kao takav, aktuelni program u Crnoj Gori ne samo da nije u skladu sa evropskim direktivama i standardima ove regulisane profesije, već ni sa standardima kvaliteta obrazovanja.

Dokazi pokazuju da nije bitan samo kvantitet, već i kvalitet ove radne snage u ishodu oporavka pacijenata. Skorije istraživanje Linde Aiken i kolega pokazuje da bolje obrazovane sestre umanjuju nepotrebnu smrtnost pacijenata. U stvari, pokazuje da je uvećanje od 10% sestara sa bačelor diplomom povezano sa umanjenjem od 7% smrtnih rizika.

Jedna od deset preporuka UN Komisije za zapošljavanje u zdravstvu i ekonomski rast jeste “uvećati transformativno, visokokvalitetno obrazovanje i cjeloživotno učenje kako bi svi zdravstveni radnici imali vještine koje odgovaraju zdravstvenim potrebama stanovništva i kako bi iskoristili svoj puni potencijal”. Apelovali su da države prioritizuju ulaganje u obrazovanje, ističući da  “ciljana ulaganja u zdravstvene sisteme, kao i u radnu snagu zdravstva, utiču na ekonomski rast.”

ICN svesrdno podržava ove preporuke i mi, stoga, vas pozivamo da osigurate da Crna Gora, makar na minimalnom nivou, ispuni međunarodne preporuke u okviru obrazovanja medicinskih sestara i babica.

Norveška organizacija medicinskih sestara, članica ICN-a, se angažovala u pružanju podrške NUMSBCG-u radi unaprijeđenja standarda obrazovanja medicinskih sestara i obučavanja u vašoj zemlji za dobrobit zdravlja stanovnika Crne Gore. Tražimo da nastavite da blisko sarađujete sa njima u cilju podizanja standarda obrazovanja medicinskih sestara u skladu sa navedenim evropskim direktivama.   

Dokumenti

ICN letter_Nurses education in Montenegro.pdf


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

25.09.2017 Rektorat

Rektorka Radmila Vojvodić učestvovala u radu Četvrtog sastanka konzorcijuma institucija visokog obrazovanja

DETALJNIJE

22.09.2017 Rektorat

Predavanja počinju 25. septembra

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Ne odustajem od prorektorskog tima

DETALJNIJE

01.09.2017 Rektorat

Univerzitet Crne Gore član Magna Charta Univerzitatum

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Odgovaram na tvrdnje Duška Bjelice da su navodi u saopštenju sa današnje sjednice Senata UCG neistiniti

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Saopštenje za javnost nakon sjednice Senata Univerziteta Crne Gore održane 20. septembra 2017. godine  

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Dijalog o visokom obrazovanju na međunarodnom nivou u Novom Sadu

DETALJNIJE

18.09.2017 Rektorat

Saopštenje nakon sjednice Upravnog odbora održane 18. septembra 2017. godine

DETALJNIJE

18.09.2017 Rektorat

Nastavak agresije neuke Vlade i raznog polusvijeta na autonomiju Univerziteta

DETALJNIJE

18.09.2017 Rektorat

Izjava rektorke prof. Radmile Vojvodić nakon opstruiranja izbora prorektorskog tima na Upravnom odboru

DETALJNIJE