12.07.2017

Vanredno zasijedanje Senata: Štitimo kredibilnost naše diplome i autonomiju UCG


Rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić sazvala je vanrednu sjednicu Senata na kojoj je ponovljena puna saglasnost za sprovođenje akreditovanog studijskog programa Visoka medicinska škola Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, a u kontekstu interesovanja javnosti, medijskih i drugih pritisaka na djelovanje Univerziteta Crne Gore i zaštite njegove autonomije.

Senat oštro protestuje zbog manipulacija pravnim institutima u Ministarstvu prosvjete i Uprave za inspekcijske poslove.

Na najavljenu naredbu iz Zapisnika Prosvjetne inspekcije, koji je u toku zasijedanja Senata pristigao, konstatovano je da je na djelu izigravanje stvarnih pravnih činjenica, manipulisanje pravnim institutima akreditacije i licence studijskog programa u Beranama, nametanje očigledne političke volje i sprovođenje pritiska u javnosti na Univerzitet Crne Gore, našu autonomiju i akademsku nadležnost.

Osuđujemo pokušaj netačnog prezentovanja činjenica i u javnosti i u postupku nadzora Prosvjetne inspekcije, prikazujući postojanje licence za Berane iako takva licenca ne može biti pravno valjana!

Naši su argumenti pravno nepobitni i Senat neće dozvoliti povredu zakonitosti rada i dostojanstva Univerziteta Crne Gore. Neprihvatljivo je što se ovakvim postupanjem diskredituje naša institucija sa instance koja treba da bude partner na zadatku unapređenja visokog obrazovanja i stvaranja profesionalnog kadra za razvoj crnogorske države i društva.    

Predstavnici Studentskog parlamenta u Senatu odlučno podržavaju ponovo iskazani stav Senata, pozivajući na poštovanje kvaliteta uslova studiranja, zaštitu studenata od nevalidnih diploma, ukazujući još jednom na stav Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Evropsku direktivu za ovu značajnu profesiju koje shodno tome moraju garantovati kvalitet, a takve, kako su saopštili, mogu biti stečene jedino u uslovima studiranja u Podgorici.

Ono što je bilo loše obrazovno nasljeđe škole u Beranama ne možemo promijeniti, ali možemo unaprijediti, ističemo. Ponavljamo da se ne radi ni o kakvom konfliktnom stavu Univerziteta i Vlade, već o presudnom iskoraku u postizanju profesionalnog kvaliteta kadra za šta uslove imamo jedino u Podgorici, u nastavnoj bazi Kliničkom centru i drugim zdravstvenim institucijama kako Direktiva za ovu profesiju prepoznaje.

Ovakav stav je prva i posljednja linija odbrane autonomije Univerziteta, odnosno njegove odgovornosti za kredibilnu diplomu na svim studijskim programima, pa i na ovom.

Najbolje i najviše što je Univerzitet Crne Gore dužan da uradi za razvoj sjevera, jeste da obrazuje kvalifikovani profesionalni kadar, u ovom slučaju zdravstveni, u interesu razvoja zdravstva i zaštite zdravlja crnogorskih građana, zaključeno je na Senatu.

Senat ponavlja argumente iznesene na sjednici od 2. juna, koje je uputio predsjedniku i članovima Vlade, da ima sve uslove i da je spreman da upiše studente na ovaj akreditanovani program u Podgorici, odnosno da je spreman da pripremi elaborat za razvoj studijskih programa u oblasti poljoprivrede ili turizma za koje nijesu potrebni navedeni složeni uslovi studiranja i sticanja kompetencija na sjeveru Crne Gore, pa i u Beranama.

Senat vjeruje da će ovaj stav najvišeg akademskog tijela Univerziteta Crne Gore ponovo potvrditi i Upravni odbor. 

Univerzitet Crne Gore odbija sprovođenje nagoviještene naredbe i iskoristiće sva raspoloživa pravna sredstva u odbrani ustavom garantovane autonomije Univerziteta.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

25.09.2017 Rektorat

Rektorka Radmila Vojvodić učestvovala u radu Četvrtog sastanka konzorcijuma institucija visokog obrazovanja

DETALJNIJE

22.09.2017 Rektorat

Predavanja počinju 25. septembra

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Ne odustajem od prorektorskog tima

DETALJNIJE

01.09.2017 Rektorat

Univerzitet Crne Gore član Magna Charta Univerzitatum

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Odgovaram na tvrdnje Duška Bjelice da su navodi u saopštenju sa današnje sjednice Senata UCG neistiniti

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Saopštenje za javnost nakon sjednice Senata Univerziteta Crne Gore održane 20. septembra 2017. godine  

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Dijalog o visokom obrazovanju na međunarodnom nivou u Novom Sadu

DETALJNIJE

18.09.2017 Rektorat

Saopštenje nakon sjednice Upravnog odbora održane 18. septembra 2017. godine

DETALJNIJE

18.09.2017 Rektorat

Nastavak agresije neuke Vlade i raznog polusvijeta na autonomiju Univerziteta

DETALJNIJE

18.09.2017 Rektorat

Izjava rektorke prof. Radmile Vojvodić nakon opstruiranja izbora prorektorskog tima na Upravnom odboru

DETALJNIJE