20.07.2017

Å ta Medicinski fakultet zna, a ministar zdravlja ne zna


Reagovanje Univerziteta Crne Gore povodom skandaloznog saopštenja Ministarstva zdravlja

 

Šta Medicinski fakultet zna, a ministar zdravlja ne zna

 

Saopštenjem Ministarstva zdravlja, da li iz neznanja ili s namjerom, tumači se nastavni plan studijskog programa Visoka medicinska škola Medicinskog fakulteta i umjesto onih koji su već dali ocjenu tom nastavnom planu – međunarodnih eksperata - akreditatora, tvrdi da nastava ne treba da se realizuje  u Kliničkom centru Crne Gore?!

Otkud kapacitet Ministarstvu zdravlja da preuzima ulogu Vijeća Medicinskog fakulteta, drugih univerzitetskih tijela i nezavisnih organa i komisija u postupku akreditacije?

Nedopustivo je neznalački, nakon Ministarstva prosvjete, i čin Ministartva zdravlja u vidu saopštenja, uz grubo i demagoško miješanje u rad Medicinskog fakulteta i njegovu autonomiju. Taj političko-partijski pamflet koji se, a pritom neodgovorno, može samo izgovoriti na nekom partijskom skupu, teško je razjasniti javnosti!

Da li je moguće da ministar zdravlja ne zna da je Klinički centar to što jeste zato što je u njemu moguće multidisciplinarno tretirati pacijente i ima sve nivoe zdravstvene edukacije – podvlačimo edukacije?!!! Da li je moguće da je ministar u analizi nastavnog plana Medicinskog fakulteta pronašao da se kadar visokih medicinskih sestara obrazuje za sekundarni nivo?

Upravo bi Ministarstvu zdravlja trebalo da bude vrhunski strateški cilj da proizvodi profesionalni kadar u visokom sestrinstvu o čemu se ovdje jedino radi! Socijalna demagogija i maglovita strateška obećanja nijesu način komunikacije sa institucijama koje imaju precizno određene dužnosti i odgovornosti.

Da li se mi držanjem do kredibilne evropske diplome visokih medicinskih sestara poigravamo sa „sudbinama čitave regije Crne Gore“, kako politički patetično zbori ministar? Ili, možda on, insistiranjem na upisu na neakreditovani program po neakreditovanom nastavnom planu, upravo neodgovorno ugrožava, a ne stvara i unapređuje, zdravstvene usluge i zaštitu zdravlja građana Crne Gore?

Vjerovatno ministar zdravlja, pozivajući se u saopštenju na mobilnost, nije u toku studiranja koristio te programe i zapravo miješa dva pojma – mobilnost i saobraćajni prevoz studenata od Berana do Podgorice.

Koji su to argumenti da bismo vjerovali da će visoke medicinske sestre školovane u Beranama ostati na sjeveru, a one koje se školuju u Podgorici u Glavnom gradu? Kojom to novom infrastrukturom u Opštoj bolnici u Beranama i u kom roku kupljenom i instaliranom, kojim to konkretnim mjerama djelovanja Ministarstva zdravlja, se to može obezbijediti za, kako kaže ministar, upis 2017/2018?

Akademska zajednica, kao što joj je to dužnost, zagovora prepoznatu diplomu ove evropski regulisane profesije, čija adresa za sticanje ne mogu biti Berane već samo Podgorica po akreditovanom programu koji imamo, kao međunarodno verifikovanom, i prema Strategiji Univerziteta Crne Gore o internacionalizaciji visokog obrazovanja!

Podsjećamo da je Univerzitet Crne Gore, želeći da doprinese razvoju sjevera, ponudio Vladi partnerstvo za osnivanje studijskih programa poljoprivrede i turizma i subvencioniranje svršenih studenata za otvaranje malih i srednjih biznisa, a tako i podizanje stope zaposlenosti i sprječavanja migracije stanovnika sa sjevera.

I konačno, da pomognemo ministru da utvrdi: Klinički centar je ustanova tercijalnog nivoa i takva nam nastavna baza jeste jedina odgovarajuća za školovanje u visokom sestrinstvu i evropski kredibilnu diplomu ovih profesionalaca u modernom zdravstvu koje bi trebalo da gradi. Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore to pouzdano zna!


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Rektorat

Tatjana Stanovčić izabrana za dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

DETALJNIJE

15.04.2018 Rektorat

Uručena prizanja najboljima

DETALJNIJE

11.04.2018 Rektorat

Dani inženjera

DETALJNIJE

10.04.2018 Rektorat

Sajam američkih univerziteta

DETALJNIJE

10.04.2018 Rektorat

Radionica o finansijskom i administrativnom upravljanju H2020 projektima

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Delegacija EMBL i EMBO predstavila programe za istraživače i studente iz Crne Gore

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Prva zvanična posjeta delegacije Evropske svemirske agencije Crnoj Gori

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Povodom Dana studenata Rektor se sastao sa predstavnicima Studentskog parlamenta

DETALJNIJE