09.03.2017

Ombudsman i dekan Fakulteta političkih nauka potpisali Sporazum o saradnji


Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i dekan podgoričkog Fakulteta političkih nauka Saša Knežević, potpisali su danas Sporazum o saradnji, u cilju afirmacije koncepta ljudskih prava među mladima, prije svega studentskoj populaciji.

Sporazumom je predviđeno da će prioritet u zajedničkom djelovanju i saradnji biti povećanje stepena informisanosti i edukacije studenata i šire javnosti o važnosti poštovanja ljudskih prava, uživanja tolerancije i zalaganja za nediskriminaciju.

Takođe, Zaštitnik će u toku školske 2017/18. godine i ubuduće na Fakultetu održati javno predavanje svim studentima na teme zaštite ljudskih prava i sloboda i institucionalnog okvira, a organizovaće i prijem do 20 studenata  u svom  sjedištu.

Partneri će organizovati istraživanja iz oblasti ljudskih prava i sloboda i u okviru svojih mogućnosti sprovoditi i druge aktivnosti kojima će doprinositi svrsi Sporazuma. Dokument predviđa da će saradnja biti zasnovana na principima partnerstva, transparentnosti, odgovornosti, zajedničkog planiranja i usklađivanja aktivnosti, obostranog interesa, međusobnog informisanja i autonomnosti obe strane.

„Današnji studenti FPN-a sjutrašnji su socijalni radnici, novinari, diplomatski kadar kao i okosnica državnih institucija ali i civilnog sektora, i svi oni u svom profesionalnom angažmanu biće upućeni da primjenjuju domaće i međunarodne standarde iz ove oblasti. Upravo zato smatramo da bi sa više znanja, a prije svega prakse, trebalo da budu pripremljeni za te izazove “, smatra Zaštitnik.

Dekan Knežević je ocijenio da je prepoznat zajednički interes da u narednom periodu studentskoj populaciji treba posvetiti posebnu pažnju u vidu stvaranja mogućnosti za njihovo informisanje i edukaciju o procesu zaštite i garanciji uživanja osnovnih ljudskih prava i sloboda.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Rektorat

Tatjana Stanovčić izabrana za dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

DETALJNIJE

15.04.2018 Rektorat

Uručena prizanja najboljima

DETALJNIJE

11.04.2018 Rektorat

Dani inženjera

DETALJNIJE

10.04.2018 Rektorat

Sajam američkih univerziteta

DETALJNIJE

10.04.2018 Rektorat

Radionica o finansijskom i administrativnom upravljanju H2020 projektima

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Delegacija EMBL i EMBO predstavila programe za istraživače i studente iz Crne Gore

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Prva zvanična posjeta delegacije Evropske svemirske agencije Crnoj Gori

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Povodom Dana studenata Rektor se sastao sa predstavnicima Studentskog parlamenta

DETALJNIJE