01.09.2017

Univerzitet Crne Gore član Magna Charta Univerzitatum

 
 

 Rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić potpisala je u Pečuju u Mađarskoj dokument Magna Charta Univerzitatum, čime se naš univerzitet pridružio akademskoj zajednici koja broji 816 univerziteta sa pet kontinenata. Tim dokumentom promovišu se najvažnije vrijednosti univerzitetske tradicije, ohrabruje snažnije povezivanje univerziteta, i insistira na institucionalnoj autonomiji i akademskim slobodama.

 Image

Na svečanoj ceremoniji koja je organizovana na  Univerzitetu u Pečuju, koji obilježava 650 godina postojanja, osim Univerziteta Crne Gore, Magna Charta Univerzitetatum potpisali su i rektori ili prorektori deset evropskih i svjetskih univerziteta.

Vojvodić je upoznala predsjednika Nadzornog odbora Magna Charta-e Sijolta Noorda da poziv za članstvo u ovoj asocijaciji koincidira sa problemom u kojim se Univerzitet Crne Gore našao u posljednja dva mjeseca, a zbog kojeg se pozvao na Ustavom garantovano pravo na autonomiju, koje je povrijeđeno. 

„Radi se o sukobu nadležnosti u kojem je Upravni odbor Univerziteta pogazio odluku Senata i sproveo odluku Ministarstva prosvjete, odnosno Vlade Crne Gore. Povod je reformisani i akreditovani studijski program zdravstvene njege i sestrinstva Medicinskog fakulteta, čija je realizacija i licenca pravno i politički manipulisana“, kazala je ona.

 

Ona je rekla da pristupanje Magna Charta Univerzitatum i ulazak u zajednicu koju čini više od 800 univerziteta iz Evrope u svijeta, koja dijeli iste vrijednosti, nije samo svečani čin i potvrda poštovanja načela na kojima počivaju savremeni univerziteti, već i mogućnost za podršku u odbrani institucionalne autonomije UCG.

 Doru Pamfi, prorektor Univerziteta poljoprivrednih nauka i veterine iz Cluja, koji se na svečanosti  u ime novih potpisnika Magna Charta-e obratio, podsjetio je da se „pridružujemo asoscijaciji koja baštini kolektivne akademske vrijednosti – autonomiju, nezavisnost od političkih i ekonomskih uticaja, slobodu nastavnika i studenata, povezanost istraživanja i nastavnog procesa, a sve u duhu odgovornosti prema društvima u kojima živimo“.

 

 Prema njegovim riječima, institucionalna autonomija i akademske slobode su osnove koje univerzitete čine snažnima u njihovoj odgovornoj ulozi obrazovanja i istraživanja.

 

Pamfi je podsjetio na činjenicu da se univerziteti danas suočavaju sa velikim političkim i ekonomskim pritiscima, ali i na to da su zajedničke vrijednosti Magna Charte fokusirane na saradnju i podršku članicama.       

 

Rektor Univerziteta u Pečuju Jožef Bodiš smatra da su potpisnici Magna Charta Univerzitatum-a “čuvari univezalnih vrijednosti poput autonomije i akademskih sloboda, kao njenih važnih načela“. 

 

Magna Charta Universitatum je dokument koji su u Bolonji 18. septembra 1988. godine potpisali rektori 388 univerziteta. Dokument sadrži načela akademske slobode i institucionalne autonomije, kao smjernica za dobro upravljanje univerzitetima u budućnosti. Akademske slobode, kako se navodi, osnova su za traganje za istinom i barijera nepotrebnim intervencijama vlada i interesnih grupa, dok je institucionalna autonomija preduslov za efiksano i efektivno djelovanje modernih univerziteta.

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat
Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike. >>>

10.01.2018 Rektorat

Konkurs za učešće u studentskoj ljetnjoj školi CERN-a 2018.

DETALJNIJE

28.12.2017 Rektorat

Na svečanoj sjednici Senata nagrađeni najbolji studenti i Institut za biologiju mora

DETALJNIJE

27.12.2017 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa ministarkom nauke dr Sanjom Damjanović

DETALJNIJE

22.12.2017 Rektorat

Igoru Pajoviću i Martinu Ćalasanu uručene nagrade za naučna dostignuća u 2017.

DETALJNIJE

21.12.2017 Rektorat

Poziv studentima za učešće na 10. takmičenju "Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition"

DETALJNIJE

20.12.2017 Rektorat

Razgovarano o saradnji sa Univerzitetom u Ukrajini

DETALJNIJE

20.12.2017 Rektorat

Uspjeh košarkaša na međunarodnom turniru pozdravili Rektor i Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE