01.09.2017

Univerzitet Crne Gore član Magna Charta Univerzitatum

 
 

 Rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić potpisala je u Pečuju u Mađarskoj dokument Magna Charta Univerzitatum, čime se naš univerzitet pridružio akademskoj zajednici koja broji 816 univerziteta sa pet kontinenata. Tim dokumentom promovišu se najvažnije vrijednosti univerzitetske tradicije, ohrabruje snažnije povezivanje univerziteta, i insistira na institucionalnoj autonomiji i akademskim slobodama.

 Image

Na svečanoj ceremoniji koja je organizovana na  Univerzitetu u Pečuju, koji obilježava 650 godina postojanja, osim Univerziteta Crne Gore, Magna Charta Univerzitetatum potpisali su i rektori ili prorektori deset evropskih i svjetskih univerziteta.

Vojvodić je upoznala predsjednika Nadzornog odbora Magna Charta-e Sijolta Noorda da poziv za članstvo u ovoj asocijaciji koincidira sa problemom u kojim se Univerzitet Crne Gore našao u posljednja dva mjeseca, a zbog kojeg se pozvao na Ustavom garantovano pravo na autonomiju, koje je povrijeđeno. 

„Radi se o sukobu nadležnosti u kojem je Upravni odbor Univerziteta pogazio odluku Senata i sproveo odluku Ministarstva prosvjete, odnosno Vlade Crne Gore. Povod je reformisani i akreditovani studijski program zdravstvene njege i sestrinstva Medicinskog fakulteta, čija je realizacija i licenca pravno i politički manipulisana“, kazala je ona.

 

Ona je rekla da pristupanje Magna Charta Univerzitatum i ulazak u zajednicu koju čini više od 800 univerziteta iz Evrope u svijeta, koja dijeli iste vrijednosti, nije samo svečani čin i potvrda poštovanja načela na kojima počivaju savremeni univerziteti, već i mogućnost za podršku u odbrani institucionalne autonomije UCG.

 Doru Pamfi, prorektor Univerziteta poljoprivrednih nauka i veterine iz Cluja, koji se na svečanosti  u ime novih potpisnika Magna Charta-e obratio, podsjetio je da se „pridružujemo asoscijaciji koja baštini kolektivne akademske vrijednosti – autonomiju, nezavisnost od političkih i ekonomskih uticaja, slobodu nastavnika i studenata, povezanost istraživanja i nastavnog procesa, a sve u duhu odgovornosti prema društvima u kojima živimo“.

 

 Prema njegovim riječima, institucionalna autonomija i akademske slobode su osnove koje univerzitete čine snažnima u njihovoj odgovornoj ulozi obrazovanja i istraživanja.

 

Pamfi je podsjetio na činjenicu da se univerziteti danas suočavaju sa velikim političkim i ekonomskim pritiscima, ali i na to da su zajedničke vrijednosti Magna Charte fokusirane na saradnju i podršku članicama.       

 

Rektor Univerziteta u Pečuju Jožef Bodiš smatra da su potpisnici Magna Charta Univerzitatum-a “čuvari univezalnih vrijednosti poput autonomije i akademskih sloboda, kao njenih važnih načela“. 

 

Magna Charta Universitatum je dokument koji su u Bolonji 18. septembra 1988. godine potpisali rektori 388 univerziteta. Dokument sadrži načela akademske slobode i institucionalne autonomije, kao smjernica za dobro upravljanje univerzitetima u budućnosti. Akademske slobode, kako se navodi, osnova su za traganje za istinom i barijera nepotrebnim intervencijama vlada i interesnih grupa, dok je institucionalna autonomija preduslov za efiksano i efektivno djelovanje modernih univerziteta.

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

22.09.2017 Rektorat

Predavanja počinju 25. septembra

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Odgovaram na tvrdnje Duška Bjelice da su navodi u saopštenju sa današnje sjednice Senata UCG neistiniti

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Ne odustajem od prorektorskog tima

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Saopštenje za javnost nakon sjednice Senata Univerziteta Crne Gore održane 20. septembra 2017. godine  

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Dijalog o visokom obrazovanju na međunarodnom nivou u Novom Sadu

DETALJNIJE

18.09.2017 Rektorat

Saopštenje nakon sjednice Upravnog odbora održane 18. septembra 2017. godine

DETALJNIJE

18.09.2017 Rektorat

Nastavak agresije neuke Vlade i raznog polusvijeta na autonomiju Univerziteta

DETALJNIJE

18.09.2017 Rektorat

Izjava rektorke prof. Radmile Vojvodić nakon opstruiranja izbora prorektorskog tima na Upravnom odboru

DETALJNIJE

13.09.2017 Rektorat

Slobodan pristup e-bazi Art&Architecture Source

DETALJNIJE

12.09.2017 Rektorat

Rektorka predložila prorektorski tim

DETALJNIJE