18.09.2017

Saopštenje nakon sjednice Upravnog odbora održane 18. septembra 2017. godine


SAOPŠTENJE

SA XL SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA CRNE GORE

OD 18.SEPTEMBRA 2017.GODINE

Članovi Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore - predstavnici osnivača, podnijeli su na današnjoj sjednici Upravnog odbora usmenu inicijativu za odlaganje sjednice, radi pribavljanja dopunskog mišljenja o pojedinim tačkama predloženog Dnevnog reda, za koje su to smatrali neophodnim.

Predsjednik Upravnog odbora nije prihvatio takvu inicijativu.

Upravni odbor se izjašnjavao o predlogu rektora za imenovanje  četiri prorektora Univerziteta Crne Gore, pojedinačno za svakog predloženog kandidata.

Za predlog da se prof. dr Predrag Stanišić imenuje  za prorektora Univerziteta Crne Gore izjasnila su se četiri člana, nakon čega su rektor i tri člana Upravnog odbora-prof. dr Vladimir Pešić, doc. dr Tatijana Dlabač i dr Martin Ćalasan napustili sjednicu.

O predlogu za imenovanje ostala tri kandidata- prof. dr Željka Jaćimovića, prof. dr Sašu Milića i prof. dr Natašu Kostić, od 10 prisutnih članova Upravnog odbora, sedam se izjasnilo za, tako da nijedan od predloženih kandidata za prorektora nije dobio potrebnu većinu, koju čini osam  članova Upravnog odbora.

 

 

                                                                                                                PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                                                                     UNIVERZITETA CRNE GORE

                                                                                                                           Prof. dr Duško Bjelica, s.r.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

22.06.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora na proširenoj rektorskoj konferenciji BiH

DETALJNIJE

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

08.06.2018 Rektorat

VII Međunarodna konferencija o ugrađenim računarskim sistemima

DETALJNIJE

08.06.2018 Rektorat

Usvojen predlog UCG: Na budžetu 3501 brucoš

DETALJNIJE

07.06.2018 Rektorat

Interni oglas za angažovanje u nastavi  za studijsku 2018/19. godinu

DETALJNIJE

06.06.2018 Rektorat

Forum i radionica: Uspostavljanje centara izvrsnosti u Crnoj Gori, u perspektivi integracija u EU

DETALJNIJE

05.06.2018 Rektorat

Jače povezivanje privrede i Univerziteta rezultira naukom u službi potreba modernog društva

DETALJNIJE

01.06.2018 Rektorat

Rektor UCG na naučnoj konferenciji o Procesu Zapadnog Balkana u Rimu

DETALJNIJE