Rektorat

Ne odustajem od prorektorskog timaIzjave rektorke prof. Radmile Vojvodić i kandidata za prorektore prof. dr Predraga Stanišića, prof. dr Željka Jaćimovića, prof. dr Nataše Kostić i prof. dr Saše Milića dnevniku Pobjeda. 

Rektorka prof. Radmila Vojvodić

Ko je rekao ostavka? Neopoziva je samo moja borba za akademsku čast i integritet državnog Univerziteta. Tako dejstvujem svakim argumentom i kada je slučaj „beranske škole“ u pitanju i na novu opstrukciju Upravnog odbora, i na kvaziautoritativno neakademsko i neetičko ponašanje na jučerašnjem Upravnom odboru.

Vjerujem da to prepoznaje svaki zdravomisleći član naše akademske zajednice. Smatram da su pritisci, zaplašivanja „odsijecanjem glava“ i ucjenjivačkog ponašanja karikaturalni relikti davnih vremena koja ni crnogorsko društvo, ni naša akademska zajednica ne uzimaju za ozbiljno. 

Izbor prorektorskog tima zasniva se na jasnom razvojnom programu za drugi mandat podržanom od Senata Univerziteta Crne Gore, čiji je zamajac upravo uspješna i sveobuhvatna reforma koju smo na Univerzitetu iznijeli u posljednje tri godine mukotrpnog rada.

U tom duhu sam predložila najbolji tim s kojim ubuduće snosim punu odgovornost da razvojni program sprovedem. Dakle izbor prorektora je bazično pitanje povjerenja u rektora kojem teče mandat. I to, ne zaboravite, u najtežim mjesecima početka reformisane studijske godine, kada mi je tim i povjerenje najpotrebnije upravo u službi studijama, studentu, znanju zbog kojih smo tu. Od tih principa, kao i od tog prorektorskog tima neću odustati. Naročito ne pod pritiskom osionog preglasavanja o „sudbini“ profesora i profesionalaca kakvi su predloženi prorektori. 

Juče je to na Upravnom odboru sprovođeno bez ijednog argumenta, ćutke, mrtvozorničkim preglasavanjem kao da nijesu u pitanju ljudi s imenom i prezimenom i respektabilnim biografijama, nego „logoraške stavke“ koje treba odstraniti s lica zemlje. Nijesam dozvolila sebi, prije svega kao rektoru, da prisustvujem tome štiteći tako i građansko i akademsko ponašanje, demokratsku kulturu upravljanja našom institucijom i dostojanstvo profesije.  

 

Prof. dr Predrag Stanišić

U spletu okolnosti koje su zadesile UCG prethodnih mjeseci - a koje je obilježilo  i krupno nerazumijevanje učinjenog i cijelog koncepta reformi - pomalo je u drugi plan pala činjenica da mi sada imamo jedan sasvim novi univerzitet, sa drugačijim i bitno inoviranim studijskim programima na svim nivoima. Upravo ova činjenica obavezuje i nalaže prilježan rad na implementaciji novog modela studija, na monitoringu i podizanju kvaliteta nastave.

Obuhvatna i kompleksna reforma Univerziteta obilježila je prethodni trogodišnji period. Ukazali smo društvu na ozbiljnost situacije u sektoru visokog obrazovanja kod nas i u regionu, prvenstveno zbog nekontrolisane komercijalizacije i deregImageulisanosti i predložili rješenja koja su, sa manje ili više razumijevanja, uključena u strateška dokumenta i zakonske propise na nacionalnom nivou.

Institucija je finansijski stabilizovana, urađeno je puno na izradi normativnih akata, razradi poslovnih procedura iz različitih oblasti djelovanja i generalno na podizanju ukupnog kvaliteta nastave i svih oblasti rada. Sve ove aktivnosti treba nastaviti i podizati na nov nivo u budućem periodu.

Pored mnogobrojnih drugih strateških pravaca, upravo u cilju težnje za kvalitetom i otklanjanjem anomalija iz prethodnog perioda, ključan dio reformskog procesa bila je izmjena modela studiranja i temeljna rekonstrukcija svih studijskih programa. Za resor nastave bio sam zadužen, uz mnogo drugih pomenutih aktivnosti, u prethodnom mandatu, kao i u budućem. 

Servisno-orijentisani pristup, prema studentima, zaposlenima, unutrašnjoj i spoljašnjoj laičkoj i stručnoj javnosti i obezbjeđivanje sve više usluga – strateška je orijentacija, kao i dalji razvoj jedinstvene web platforme Univerziteta, čemu sam i do sada bio posvećen.

 

Prof. dr Željko Jaćimović

Aktuelna dešavanja na UCG su me još više utvrdila u stavu da je od pukog prebrojavanja glasova mnogo bitnije sačuvati akademsko dostojanstvo, poštovati akedemske principe, koji se u kriznim situacijama često zanemare. A prije svega cijeniti i stvarati kvalitet. U dugogodišnjim iskustvu u reformiskim procesima u oblasti obrazovanja nije mi poznata praksa da se na Univerzitetu desilo, ni kod nas a ni šire, da rektor ne dobije podršku za predloženi tim.

I to momentu kada počinje implementacija  reformisanih programa i kada, sa dokumenata treba preći na najteži i najvažniji dio svake reforme samu implemantaciju. Dati pravo Rektoru da bira tim sa kojim bi najbolje Imagerealizovao zacrtane ciljeve iz izbornog programa to je nepisano akedemsko pravilo. 

Strateški dokumenti razvoja Univerziteta predviđaju kontinuirani rad u cilju podizanja kvaliteta u svim segmentima iz djelokruga Univerziteta pa i u domenu stvaranja adekvatnih  uslova. U tom smislu obavezna studentska praksa i razvoj nastavnih baza, kao i kapaciteta za bolji naučni rad, kultura publikovanih u vodećim naučnim časopisima,  transfer znanja i tehnologija sa društvom i privrednim okruženjemnajvažniji su zadaci kojima bih se bavio kao član prorektorskog tima. Siguran sam, da su moja biografija, bibliografija, iskustvo u nastavi, istraživanju, obrazovanju generacije studenata, učešće u reformskim procesima na douniverzitetskom i Univerzitetskom nivou kao i iskustvo u vođenju Institucija, i bili kriterijumi da budem predložen kao član prorektorskog tima koji bi mogao odgovoriti postavljenim zadacima.

   

Prof. dr Nataša Kostić

Upravo u kontektsu reformi i značajnih iskoraka Univerziteta Crne Gore prijedlog mog angažmana u okviru prorektorskog tima Imagepodrazumijeva posvećen rad na osnaživanju i promovisanju rezultata naučno-istraživačkog i stručnog rada u domenu društveno-humanističkih nauka.

Vjerujem da me je za takvu vrstu zadatka, između ostalog, preporučilo moje višegodišnje iskustvo i rezultati rada u svojstvu člana Vijeća  društvenih nauka Senata Univerziteta Crne Gore, doprinos kvalitetu i razvoju doktorskih studija koji dajem kao član Odbora za doktorske studije od njegovog osnivanja, kao i rezultati mog naučno-istraživačkog rada, tj. njegova jasna međunarodna prepoznatljivost u referentnim međunarodnim časopisima koje izdaju ugledni i u nauci dobro poznati izdavači, i za koji sam dobila i Nagradu za postignute rezultate i doprinos naučno-istraživačkom radu Univerziteta Crne Gore u oblasti društvenih nauka u 2015. godini.

Fokus razvoja u domenu društveno-humanističkih nauka na našem Univerzitetu bi u predstojećem periodu trebao da bude zasnovan na još boljim uslovima za naučni rad – kroz intenzivniju saradnju putem mobilnosti, zajedničkih projekata i zajedničkih doktorskih studija sa inostranim univerzitetima, kroz podršku istraživačima, posebno doktorandima, na uspostavljanju međunarodnih kontakata i umrežavanju u međunarodne istraživačke timove, ali i kroz veću aktivnost i bolju prepoznatljivost Univerziteta u naučnim i stručnim projektima koji su relevantni za napredak našeg društva i naše države.

Doprinos društveno-humanističkih nauka ukupnom društvenom razvoju, obrazovanju i kulturi, jezičkom i nacionalnom identitetu je nesporan, i upravo zbog toga je s pravom i jedan od prioriteta u predstojećem razvojnom periodu državnog univerziteta. Uprkos svim ograničenjima kojih smo svjesni, vjerujem da i studenti i profesori Univerziteta Crne Gore imaju i talenta i snage da svoj univerzitet učine prepoznatljivim u evropskom prostoru visokog obrazovanja i nauke.       


Prof. dr Saša Milić

Kandidaturu za prorektora za međunarodnu saradnju u timu Rektorke prof. Vojvodić prihvatio sam iz više razloga, no nekoliko je ipak ključnih:

- Prije svega, uvjeren sam da je kroz prethodni trogodišnji rad i reformska/strateška opredjeljenja Univerziteta Crne Gore na čelu sa Rektorkom Vojvodić kreiran dobar ambijent za značajnije podizanje akademske svijesti, te unaprijeđenje sistema naučnih i nastavnih vrijednosti kod nas. 

- Internacionalizacija Univerziteta Crne Gore i povećana sveukupna mobilnost svakako će za pozitivne posljedice imati i uspostavljanje kvalitativno višeg akademskog standarda vrijednosti i boljeg znanja u Crnoj Gori. Da li smo doista spremni da istinski i iskreno odmjerimo sopstvene kvalitete sa univerzitetima regiona, EU i šire ostaje otvoreno pitanje?! Da li je došlo vrijeme da napravimo otklon od uljepšane slike u sopstevenom ogledalu?! Jeste!

Predstoji ogroman posao kako bismo naš Univerzitet otvorili ka međunarodnoj naučno-nastavnoj zajednici. Brojke odlazne i dolazne mobilnosti, joint (združenih) diploma sa ino uvinerzitetima, te organizacija nastave na stranim jezicima nezadoImagevoljavajuće su u odnosu na veličinu i brojnost nastavničke i studentske populacije na Univerzitetu Crne Gore.

Uvjeren sam da mogu dati značajan doprinos na tom planu. To potvrđuju profesionalni nastavni i naučni angažmani na brojnim inovativnim projektima, znanja i kompetencije stečene kroz više od 50 studijskih posjeta vodećim univerzitetima EU i SAD, ekspertsko iskustvo u akreditaciji i evaluaciji visokoškolskih ustanova, gostujuća profesura na univerzitetima u Finskoj, Švajcarskoj, Hrvatskoj i Kazakhstanu, te naučni radovi objavljeni u renomiranim časopisima sa SCI liste bili ključni razlozi Rektorke Vojvodić da me pozove u svoj tim.

- Mišljenja sam da nas svaka dalja destabilizacija rada Univerziteta Crne Gore samo udaljava od istinskog napretka, a imajući svijest o količini posla koji je pred nama cijenim da će nas svako dalje odlaganje formiranja rektorskog kolegijuma koštati zaostajanja u razvoju naše najstarije i najznačajnije visokoškolske isntitucije.  

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print