17.02.2017

Posjeta predsjednika Evropskog kriminološkog udruženja


Jedna od aktivnosti realizovanih u proteklom periodu na Pravnom fakutetu Univerziteta Crne Gore  je posjeta prof. dr. Gorazda Meška, prodekana za raziskovalno dejavnost in predstojnik Inštituta za varstvoslovje Univerza v Mariboru i Fakulteta za varnostne vede, izabranog predsjednika (president-elect) Evropskog kriminološkog udruženja (ESC) i ambasadora Britanskog kriminološkog udruženja (BSC) sa Univerziteta u Mariboru, Slovenija  koji je 16.02.2017 održao predavanje na temu “Criminology and criminological research: a reflection on the development of comparative criminological research in South-Eastern Europe”.  Akcenti predavanja bili su na definisanju kriminologije u Evropi, naročito u Evropskom kriminološkom udruženju i razvoju kriminoloških istraživanja u Istočnoj i Jugoistočnoj Europi.  Profesor Meško je  predložio saradnju sa Pravnim fakultetom UCG i uključivanju profesora i studenata u naučne projekte u skladu sa idejom Bolonjske deklaracije na području visokog obrazovanja i razmjenu studenata za upoznavanje različitih kultura akademskih zajednica u Evropi. Na sastanku sa Dekanom i vođstvom fakulteta naglašen je značaj uključivanja u Evropsko kriminološko udruženje i učešće na konferenciji ESC 2018-te godine, te razvoj naučne saradnje sa Univerzitetom u Mariboru na području izučavanja prakse policijske djelatnosti, aplikativne kriminologije i komparativnih studija.

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore ima za cilj  uspostavljanje i razvijanje  saradnje sa obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu kao i sa međunarodnim organizacijama koje se bave visokoškolskim pitanjima  o čemu će svjedočiti veliki broj aktivnosti koje planiramo u narednom periodu , istakla je  doc. dr Bojana Lakićević- Đuranović.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Rektorat

Tatjana Stanovčić izabrana za dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

DETALJNIJE

15.04.2018 Rektorat

Uručena prizanja najboljima

DETALJNIJE

11.04.2018 Rektorat

Dani inženjera

DETALJNIJE

10.04.2018 Rektorat

Sajam američkih univerziteta

DETALJNIJE

10.04.2018 Rektorat

Radionica o finansijskom i administrativnom upravljanju H2020 projektima

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Delegacija EMBL i EMBO predstavila programe za istraživače i studente iz Crne Gore

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Prva zvanična posjeta delegacije Evropske svemirske agencije Crnoj Gori

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Povodom Dana studenata Rektor se sastao sa predstavnicima Studentskog parlamenta

DETALJNIJE