10.10.2017

Cilj veće uključivanje naših istraživača u COST akcije


Vršilac funkcije rektora prof. dr Danilo Nikolić razgovarao je danas sa ministarkom nauke dr Sanjom Damjanović i direktorom programa Evropska saradnja u nauci i tehnologiji COST /European Cooperation in Science and Technology/ dr Ronaldom de Bruinom o mogućnostima za veće uključivanje naučnika i istraživača sa Univerziteta Crne Gore u akcije ovog programa.

Na sastanku je saopšteno da Crna Gora, kao država, intenzivno radi na stvaranju pretpostavki za bolje korišćenje fondova koje Evropska unija izdavaja za nauku i straživanje. COST se, kako je ocijenjeno, može posmatrati kao pripremni korak za uključivanje u velike EU projekte finansirane iz programa Horozont 2020.  

COST je EU finansirani program koji omogućava istraživačima uspostavljanje interdisciplinarnih istraživačkih mreža u Evropi i šire.Image Obezbjeđuje fondove za organizaciju konferencija, sastanaka, trening škola, kratkih naučnih razmjena i drugih aktivnosti iz različitih naučnih oblasti, kao i dijeljenje istraživačke infrastrukture koja našim istraživačima, a posebno doktorandima nije dostupna na nacionalnom nivou.

Osim Crne Gore, još 35 evropskih država članice su COST-a, dok je Izrael u statusu zemlje saradnice. COST ima 356 akcija, a naši istraživači i naučnici učestvuju u njih 47.

COST akcije su dobra prilika za razmjenu iskustava sa naučnicima širom svijeta i idealne za mlade istraživače zahvaljujući posebnim strategijama za uključivanje u nauku istraživača na početku karijere. Izuzetna važnost ovog programa ogleda se u umrežavanju naučnih timova i podsticanju naučne saradnje.

Više informacija dostupno je na stranici programa COST.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

14.05.2018 Rektorat

Dnevnik putovanja školskog broda "Jadran"

DETALJNIJE

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

10.05.2018 Rektorat

Izazovi uspostavljanja prvog Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori: Šansa za povezivanje nauke i biznisa

DETALJNIJE

09.05.2018 Rektorat

Predstavnici UCG na međunarodnoj konferenciji o plagijarizmu

DETALJNIJE

08.05.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora posjetili Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

DETALJNIJE