10.02.2017

Date smjernice za razvoj Strategije doktorskih studija

 
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore organizovao je u okviru projekta REDOS dvodnevne konsultacije o razvoju Strategije doktorskih studija na državnom univerzitetu sa  ekspertkinjom u ovoj oblasti  prof. dr Melitom Kovačević sa Sveučilišta u Zagrebu. Strategija  bi trebalo da bude osnova za dalji razvoj doktorskih studija i podsticanje naučnog rada u Crnoj Gori.

Profesorica Kovačević, koja piše strategiju, razgovarala je sa članovima proširenog rektorskog kolegijuma, Odbora za doktorske studije, predsjednicima i predstavnicima fakultetskih Komisija za doktorske studije, doktorandima i mentorima.

Prema njenim riječima, u toku treće posjete Univerzitetu u okviru REDOS projekta, namjera joj je bila da kroz razgovor i direktna iskustva dođe do „pravih smjernica za izradu konačne strategije koja će biti osnova za dalji razvoj doktorskih studija i podsticanje naučnog rada u Crnoj Gori“.

- Startegija je mrtvo slovo na papiru, ukoliko nije usklađena sa potrebama iz prakse. Zato je važno saslušati sve strane uključene u proces sticanja doktorskih diploma – objasnila je Kovačević, navodeći da je nacrt strategije već napisan.

Predstavnici Univerziteta istakli su da je u odnosu na raniji period napravljen pomak u pogledu doktorskih studija, ali da ima prostora za unapređenje. Oni su sa Kovačević razgovarali o modelima finansiranja doktorskih studija, poštovanju naučno-istraživačkih referenci prilikom izbora u zvanje, referentnog mentorstva, kriterijumima naučnog publikovanja i pospješivanju mobilnosti saradnika i doktoranata, što sve doprinosi kvalitetu doktorskih studija i teza.

Kovačević je bila član velikog broja međunarodnih i Evropskih tijela, komiteta i organizacija koje se bave razvojem visokog obrazovanja sa posebnim akcentom na doktorske studije (Bologna Follow-Up Group,  EUA-Committee on Doctoral Education, Chair of the Rector"s conference committee on doctoral education, UNICA …).

Pored toga, autor-koautor je velikog broja međunarodnih monografija, radova u prestižnim časopisima ili konferencijskim zbornicima, kao i rukovodilac značajnog broja međunarodnih i domaćih projekata. 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

22.06.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora na proširenoj rektorskoj konferenciji BiH

DETALJNIJE

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

08.06.2018 Rektorat

VII Međunarodna konferencija o ugrađenim računarskim sistemima

DETALJNIJE

08.06.2018 Rektorat

Usvojen predlog UCG: Na budžetu 3501 brucoš

DETALJNIJE

07.06.2018 Rektorat

Interni oglas za angažovanje u nastavi  za studijsku 2018/19. godinu

DETALJNIJE

06.06.2018 Rektorat

Forum i radionica: Uspostavljanje centara izvrsnosti u Crnoj Gori, u perspektivi integracija u EU

DETALJNIJE

05.06.2018 Rektorat

Jače povezivanje privrede i Univerziteta rezultira naukom u službi potreba modernog društva

DETALJNIJE

01.06.2018 Rektorat

Rektor UCG na naučnoj konferenciji o Procesu Zapadnog Balkana u Rimu

DETALJNIJE