06.06.2017

Planovi organizacije praktične nastave i spiskovi organizacija za realizaciju praktične nastave


U toku je postupak izrade i usvajanja Planova organizacije praktične nastave, kao i Spiskova organizacija za realizaciju praktične nastave. Shodno ustanovljenim normativima, praktična nastava iznosi najmanje 25% u odnosu na ukupno opterećenje studenata po predmetima, odnosno godini, u zavisnosti od ishoda učenja za pojedini studijski program. 

Planovi organizacije praktične nastave, kao i spiskovi organizacija za realizaciju praktične nastave će biti će biti usvojeni na sjednici Senata Univerziteta Crne Gore.

Realizacija praktične nastave će se odvijati u skladu sa Pravilnikom o stručnoj praksi studenata i Ugovorom o realizaciji stručne prakse studenata van UCG.

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

05.06.2017 Centar za studije i kontrolu kvaliteta

Studija praćenja diplomiranih studenata - Tracer Study

DETALJNIJE

12.05.2017 Centar za studije i kontrolu kvaliteta

Akreditovani svi studijski programi na UCG

DETALJNIJE