21.03.2018

XXXIV sjednica Odbora za doktorske studije, 26. aprila u 11h


Sjednica će biti održana u četvrtak 26. aprila u 11h, zgrada Rektorata

Dnevni red

Usvajanje zapisnika sa XXXIII sjednice Odbora za doktorske studije

 1. Prvi izvještaj mentora o radu kadidatata mr Jovane Marojević download
 2. Drugi izvještaj mentora o radu kadidatata mr Nikole Baše download
 3. Imenovanje mentora za kandidata mr Aleksandru Jovanović download
 4. Imenovanje mentora za kandidata mr Jetona Havoliju download
 5. Imenovanje mentora za kandidata mr Milicu Muhadinović download
 6. Imenovanje mentora za kandidata mr Martina Bojaja download
 7. Imenovanje mentora za kandidata mr Jelenu Gazdić download   
 8. Imenovanje mentora za kandidata mr Slađanu Kavarić download
 9. Imenovanje mentora za kandidata mr Darka Skupnjaka download
 10. Imenovanje mentora za kandidata mr Burima Fejzaja download
 11. Imenovanje mentora za kandidata mr Marinka Račića download
 12. Imenovanje mentora za kandidata mr Radislava Brđanina download
 13. Imenovanje mentora za kandidata mr Svetlanu Ognjenović download
 14. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti teme doktorske teze kandidata Dženane Nuhodžić download
 15. Zapisnik sa usmene javne odbrane doktorske disertacije mr Uglješe Uroševića download
 16. Zapisnik sa usmene javne odbrane doktorske disertacije mr Bojane Femić download

Dokumenti

Obrazac M Martin Bojaj.PDF

Obrazac M Milica Muhadinovic.PDF

Obrazac M Jeton Havoli.pdf

Obrazac M Aleksandra Jovanovic.pdf

Obrazac M Sladjana Kavaric.pdf

Obrazac IM Jovana Marojevic.pdf

Zapisnik sa usmene javne odbrane doktorske disertacije Ugljese Urosevica.pdf

Obrazac D1 Dženana Nuhodžić.pdf

Zapisnik sa usmene javne odbrane doktorske disertacije Bojane Femić.pdf

Obrazac M Darko Skupnjak.pdf

Obrazac M Fejzaj Burim.pdf

Obrazac M Marinko Račić.pdf

Obrazac M Radislav Brđanin.pdf

Obrazac M Svetlana Ognjenović.pdf

Obrazac M Jelena Gazdic novo.pdf

Obrazac IM 2 Nikola Basa.pdf


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print