02.11.2017

Za master studije 20 stipendija - IMCERES program


Konkurs  za više od 20 stipendija na magistarskim studijama za period od 2018-2020, objavio je IMCEERES - program za međunarodne magistarske studije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Rusiji i Evroaziji.

Stipendije u potpunosti pokrivaju sve troškove školarine i mjesečne troškove boravka.

IMCEERES program sa više stepena, osnovan je sa ciljem da upozna studente sa istorijskim i savremenim razvojnim procesima društva, politike, ekonomije i kulture Rusije i postsocijalističkih zemalja Centralne i Istočne Evrope i Evroazije.

 Program je strukturisan tako da nudi širok spektar mogućnosti za usavršavanje na studijama koje se bave regionom čiju je prošlost oblikovao komunizmom i načinima na koji ta prošlost utiče na sadašnjost, odnosno dinamikom postsocijalizma i transformacijama nastalih nakon Hladnog rata. Geografska oblast koja potpada pod ovaj program širi se iznad postsocijalističkog svijeta, dosežući do oblasti koja obuhvata Centralnu i Istočnu Evropu, Rusiju i nedavno osamostaljenim državama Kavkaza i Centralne Azije.

Erasmus Mundus International Master je dvogodišnji program koji nudi jedinstvenu studentima da   studiraju na tri ili četiri međunarodna univerziteta.

Studenti dobijaju tri različita stepena sa tri različite institucije: Glasgow Univerzitet( UK), Univerzitet Tartu (Estonija) i jedan  stepen na jednom od univerziteta , u zavisnosti od predmeta istraživanja i mobilnosti na drugoj godini,  na Corvinus Univezitetu (Budimpešta), državnom Univerzitetu Ilia (Gruzija), Jagiellonian Univerzitetu (Poljska), KIMEP Univerzitetu ( Kazahstan),Kyiv-Mohyla Akademiji (Ukrajina), i Lobachevsky Državni Univerzitet (Rusija).

Za više informacija o uslovima stipendiranja pogledajte detaljnije u tekstu Konkursa ili posjetite sajt: https://www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/ceeres/

Konakt za program je Clair Clarke: clair.clarke@glasgow.ac.uk +44(0)141 330 5585

 

 

(Foto izvor: edukacija.rs)

Dokumenti

IMCEERES flajer


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

22.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za trogodišnje PhD grantove

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije Vlade Republike Turske

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije za dvogodišnji master na francuskom jeziku u Segedinu

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pozdrav iz Slovenije

DETALJNIJE

21.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Naši studenti na Fakultetu likovnih umjetnosti u Portugalu

DETALJNIJE

19.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendija i grant Krzysztof Skubiszewski fondacije

DETALJNIJE

19.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Campbell Burns istraživačka stipendija

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za Ondokuz Mayis Universitesi u okviru Mevlana programa razmjene

DETALJNIJE

15.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Jedanaest ključnih preporuka za budućnost evropskih istraživanja

DETALJNIJE

15.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije Bavarske za ljetnje kurseve njemačkog jezika

DETALJNIJE