10.11.2017

Stipendije fondacije „British Scholarship Trust“


Britanska fondacija „British Scholarship Trust“ za akademsku 2018/2019. godinu  dodijeliće izvjestan broj stipendija kvalitetnim kandidatima iz Crne Gore u trajanju od jednog do tri mjeseca. Stipendije su namijenjene za postdiplomska usavršavanja/istraživanja iz svih oblasti, a prednost će imati kandidati koji rade na doktorskim programima u Crnoj Gori, a kojima bi boravak u Velikoj Britaniji koristio u izradi doktorske teze.

Poželjno je da kandidati već imaju uspostavljen kontakt sa stručnjacima sa nekog od britanskih univerziteta koji su izrazili spremnost da ih prime.

Period realizacije ovih stipendija je oktobar 2018 - oktobar 2019. godine.

Uslovi:

 • Kandidati treba da imaju manje od 30 godina na dan 1. oktobar 2018. godine;
 • Akademska dostignuća;
 • Dobro znanje engleskog jezika;
 • Značaj teme usavršavanja za dalji rad kandidata.

Potrebna dokumenta:

 • Uvjerenje o državljanstvu (na crnogorskom jeziku);
 • Prijavni formular u dva primjerka, popunjen na engleskom jeziku, koji se može dobiti u ovom Ministarstvu, ili na internet stranici British Scolarship Trust-a: britishscholarshiptrust.org;
 • Kvalitetno prezentovana tema usavršavanja i njen značaj za dalje usavršavanje u struci, na najviše jednoj stranici formata A4, na engleskom jeziku;
 • Ovjerena fotokopija diplome o završenim redovnim ili postdiplomskim/doktorskim studijama, uz prevod na engleski od sudskog tumača;
 • Uvjerenje o dobrom znanju engleskog jezika (uvjerenje u kojem je naznačeno do kojeg nivoa kandidat govori, piše i razumije engleski), uz prevod na engleski od sudskog tumača;
 • Detaljan Curriculum Vitae, na engleskom jeziku;
 • Dvije preporuke univerzitetskih profesora/stručnjaka iz oblasti koju kandidat predlaže za svoje usavršavanje (u zatvorenoj koverti, na engleskom jeziku);
 • Ukoliko je kandidat uspostavio kontakt sa nekim od relevantnih britanskih univerziteta/institucija, priložiti kopiju pozivnog pisma kojim kandidat dokazuje da je sebi obezbijedio mjesto, odnosno mentora, ako mu bude odobrena stipendija. U slučaju da kandidat nije uspostavio kontakt, molimo da na web sajtu „British Scholarship Trust“ potražite opciju „useful links“ đe se mogu naći kontakt adrese željenog britanskog univerziteta/institucije.

Dokumenta treba dostaviti ili predati lično Ministarstvu prosvjete, kancelarija br. 3, Ul. Vaka Đurovića b. b., 81000 Podgorica, najkasnije do utorka, 20. marta 2018. godine.

Za dodatna pojašnjenja i informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti na e-mail adresu: lidija.ercegovic@mps.gov.me, na telefon broj: +382 (0) 20 410 189, ili doći u Ministarstvo prosvjete. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Dosijea 5 do 6 najboljih kandidata biće proslijeđena Fondaciji koja će konačnu odluku o dodjeli stipendija donijeti tokom maja 2018. godine. 

(foto: shutterstock)


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE

15.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Rok za prijavu za stipendije Vlade Mađarske 16. februar

DETALJNIJE

10.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Mobilnost  sastavni dio profesionalnog razvoja svakog umjetnika  

DETALJNIJE

09.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Kanadski institut za teorijsku fiziku raspisao konkurs za stipendije

DETALJNIJE

20.12.2017 Centar za međunarodnu saradnju

Otvoren poziv za Forum mladih lidera

DETALJNIJE

18.12.2017 Centar za međunarodnu saradnju

Održana motivaciona radionica za studente sa invaliditetom

DETALJNIJE

15.12.2017 Centar za međunarodnu saradnju

Otvoreni pozivi za „treće strane“ u okviru tekućih H2020 projekata

DETALJNIJE

12.12.2017 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za radnu praksu u okviru programa mobilnosti za studente sa invaliditetom - Trans2Work projekat

DETALJNIJE

12.12.2017 Centar za međunarodnu saradnju

Poziv za istraživačke stipendije u oblasti društvenih nauka

DETALJNIJE

08.12.2017 Centar za međunarodnu saradnju

Na konkursu Ministarstva nauke prihvaćeno najviše projekata Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE