10.11.2017

Stipendije fondacije „British Scholarship Trust“


Britanska fondacija „British Scholarship Trust“ za akademsku 2018/2019. godinu  dodijeliće izvjestan broj stipendija kvalitetnim kandidatima iz Crne Gore u trajanju od jednog do tri mjeseca. Stipendije su namijenjene za postdiplomska usavršavanja/istraživanja iz svih oblasti, a prednost će imati kandidati koji rade na doktorskim programima u Crnoj Gori, a kojima bi boravak u Velikoj Britaniji koristio u izradi doktorske teze.

Poželjno je da kandidati već imaju uspostavljen kontakt sa stručnjacima sa nekog od britanskih univerziteta koji su izrazili spremnost da ih prime.

Period realizacije ovih stipendija je oktobar 2018 - oktobar 2019. godine.

Uslovi:

 • Kandidati treba da imaju manje od 30 godina na dan 1. oktobar 2018. godine;
 • Akademska dostignuća;
 • Dobro znanje engleskog jezika;
 • Značaj teme usavršavanja za dalji rad kandidata.

Potrebna dokumenta:

 • Uvjerenje o državljanstvu (na crnogorskom jeziku);
 • Prijavni formular u dva primjerka, popunjen na engleskom jeziku, koji se može dobiti u ovom Ministarstvu, ili na internet stranici British Scolarship Trust-a: britishscholarshiptrust.org;
 • Kvalitetno prezentovana tema usavršavanja i njen značaj za dalje usavršavanje u struci, na najviše jednoj stranici formata A4, na engleskom jeziku;
 • Ovjerena fotokopija diplome o završenim redovnim ili postdiplomskim/doktorskim studijama, uz prevod na engleski od sudskog tumača;
 • Uvjerenje o dobrom znanju engleskog jezika (uvjerenje u kojem je naznačeno do kojeg nivoa kandidat govori, piše i razumije engleski), uz prevod na engleski od sudskog tumača;
 • Detaljan Curriculum Vitae, na engleskom jeziku;
 • Dvije preporuke univerzitetskih profesora/stručnjaka iz oblasti koju kandidat predlaže za svoje usavršavanje (u zatvorenoj koverti, na engleskom jeziku);
 • Ukoliko je kandidat uspostavio kontakt sa nekim od relevantnih britanskih univerziteta/institucija, priložiti kopiju pozivnog pisma kojim kandidat dokazuje da je sebi obezbijedio mjesto, odnosno mentora, ako mu bude odobrena stipendija. U slučaju da kandidat nije uspostavio kontakt, molimo da na web sajtu „British Scholarship Trust“ potražite opciju „useful links“ đe se mogu naći kontakt adrese željenog britanskog univerziteta/institucije.

Dokumenta treba dostaviti ili predati lično Ministarstvu prosvjete, kancelarija br. 3, Ul. Vaka Đurovića b. b., 81000 Podgorica, najkasnije do utorka, 20. marta 2018. godine.

Za dodatna pojašnjenja i informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti na e-mail adresu: lidija.ercegovic@mps.gov.me, na telefon broj: +382 (0) 20 410 189, ili doći u Ministarstvo prosvjete. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Dosijea 5 do 6 najboljih kandidata biće proslijeđena Fondaciji koja će konačnu odluku o dodjeli stipendija donijeti tokom maja 2018. godine. 

(foto: shutterstock)


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

21.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Naši studenti na Fakultetu likovnih umjetnosti u Portugalu

DETALJNIJE

19.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendija i grant Krzysztof Skubiszewski fondacije

DETALJNIJE

19.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Campbell Burns istraživačka stipendija

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za Ondokuz Mayis Universitesi u okviru Mevlana programa razmjene

DETALJNIJE

15.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Jedanaest ključnih preporuka za budućnost evropskih istraživanja

DETALJNIJE

15.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije Bavarske za ljetnje kurseve njemačkog jezika

DETALJNIJE

14.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Malta stipendira kandidate iz oblasti međunarodnog pomorskog prava i zakonodavstva

DETALJNIJE

13.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Univerzitet u Gracu nudi kratkotrajne posjete mladim istraživačima

DETALJNIJE

13.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Vlada Slovačke dodjeljuje stipendije

DETALJNIJE

13.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Vlada NR Kine dodjeljuje stipendije kadidatima iz Crne Gore

DETALJNIJE