06.02.2018

Ljetnja škola "Sistemi modela ćelija" u Rimu


U Istraživačkom nacionalnom savjetu Republike Italije (CNR), u Rimu, od 4. do 8. juna biće organizovana deveta ljetnja škola na temu "Sistemi modela ćelija".

Cilj CMS3 ljetnje škole je integracija interdisciplinarnih obuka koje omogućavaju studentima da razviju vještine i znanja po pitanju različitih tema, posebno u oblasti modela ćelija, biomaterijala, tkivnog inžinjeringa i molekularne dinamičke simulacije.

Naučnici ovog istraživačkog savjeta, sa sjedištem u Rimu, Tor Vergata, organizuju školu i sa svojim jedinstvenim skupom naprednih insturmenata i tehnologija pružaju jaku tehničku infrastrukturu za školu. Kombinuju se napredni senzori svjetske klase: precizne analitičke metode, poboljšanje mogućnosti snimanja i sofisticirani računarski alati za karakterizaciju i modelovanje ćelija.

Jednonedjeljna ljetnja škola namijenja je doktorantima i mladim istraživačima, do 35 godina starosti, koji imaju manje od pet godina istraživačkog iskustva. Potencijalni kandidati moraju posjedovati diplomu iz jedne od sljedećih oblasti: fizika, matematika, tehničke nauke, hemija, biologija i medicina.

Najviše 18 kandidata iz cijelog svijeta može pohađati Ljetnju školu. Troškovi registracije iznose 150 eura.

Krajnji rok za dostavljanje aplikacija je 7. maj 2018. godine.

Prijave se vrše putem e-mail-a škole: cms3.cnr@gmail.com

Više informacija može se naći na sajtu: www.cms3.cnr.it

Dokumenti

Poster_2018_CMS.pdf


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

21.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Naši studenti na Fakultetu likovnih umjetnosti u Portugalu

DETALJNIJE

19.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendija i grant Krzysztof Skubiszewski fondacije

DETALJNIJE

19.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Campbell Burns istraživačka stipendija

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za Ondokuz Mayis Universitesi u okviru Mevlana programa razmjene

DETALJNIJE

15.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Jedanaest ključnih preporuka za budućnost evropskih istraživanja

DETALJNIJE

15.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije Bavarske za ljetnje kurseve njemačkog jezika

DETALJNIJE

14.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Malta stipendira kandidate iz oblasti međunarodnog pomorskog prava i zakonodavstva

DETALJNIJE

13.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Univerzitet u Gracu nudi kratkotrajne posjete mladim istraživačima

DETALJNIJE

13.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Vlada Slovačke dodjeljuje stipendije

DETALJNIJE

13.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Vlada NR Kine dodjeljuje stipendije kadidatima iz Crne Gore

DETALJNIJE