18.04.2018

Njemačka Fondacija Konrad Adenauer dodjeljuje stipendije


Njemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodjeljuje stipendije za studijsku 2018/19. godinu društveno i politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorandima koji studiraju u Crnoj Gori.
 

USLOVI

 • Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija kao i postdiplomci i doktoranti
 • Donja granica prosjeka na studijama je 8.5
 • Dobro znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • Starosna granica kandidata je do 30 godina starosti
 • Kandidat ne smije biti u radnom odnosu
 • Rok za podnošenje prijave je do 8. juna 2018.
 • Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor ( na crnogorskom i engleskom jeziku) sa članovima komisije za dodjelu stipendija
 • Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u iznosu od 100 eura mjesečno u trajanju od 10 mjeseci
 • Izabrani stipendisti su obavezni da KAS-u dostavljaju dokaz o toku studija a ukoliko stipendista prekine studije, obavezan je da novac vrati KAS-u
 • Pored finansijske podrške stipendistima je omogućeno i pohađanje seminara i drugih aktivnosti u organizaciji KAS-a

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS

Dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku

 1. popunjen PRIJAVNI FORMULAR (mozete ga preuzeti sa inernet stranice vašeg fakulteta

ili KAS-a: www.kas.de/serbien/sr/ )

 1. CV na engleskom jeziku
 2. MOTIVACIONO PISMO
 3. POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA

* za POSTDIPLOMSKE / DOKTORSKE STUDIJE 

   dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih studija i uvjerenje o upisu  

    postdiplomskih / doktorskih studija

 1. DVIJE AKADEMSKE PREPORUKE
 2. JEDNA PREPORUKA KOJA SE ODNOSI NA DRUŠTVENI ILI POLITIČKI ANGAŽMAN

    (preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja)

 1. FOTOGRAFIJA novijeg datuma (format za lk. ili pasoš)
 2. OSTALE DIPLOME / SERTIFIKATI – FOTOKOPIJE

 

Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti do  8. juna 2018. lično ili poštom na adresu: Moskovska 19, 81 000 Podgorica.

Za sve dodatne informacije obratite se putem e-maila na adresu:

Luka.Maric@kas.de ili na telefone: 020 246 215, 067 888 601.

 

 DODATNE INFORMACIJE PRILIKOM APLICIRANJA ZA STIPENDIJU FONDACIJE KONRAD ADENAUER

 

 1. Elektronska dostava dokumentacije nije moguća
 2. Nepotpuna dokumentacija kandidata se neće razmatrati
 3. Po završetku izbora novih stipendista, dokumentacija kandidata se čuva u Fondaciji najduze 3 mjeseca od izbora, kandidat je moze preuzeti lično ili mu na zahtjev ista može biti vraćena poštom
 4. Preporuke moraju biti na memorandumu fakulteta, sa pečatom i potpisom profesora
 5. Ukoliko kandidat ne posjeduje zvaničan sertifikat o nivou znanja stranog jezika, prihvatiće se ocjena sa kojom je kandidat polozio strani jezik – engleski ili nemački na fakultetu;
 6. Fondacija Konrad Adenauer u Crnoj Gori ukupno dodjeljuje 9 stipendija godišnje;
 7. Svi kandidati koji su aplicirali za stipendiju biće obaviješteni o zvaničnim rezultatima konkursa maksimalno 30 dana nakon izbora
 8. Kandidati se obavještavaju o rezultatima konkursa putem e-maila i ne dostavljaju se pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidat nije primljen u program
 9. Kandidati koji su odbijeni nakon intervjua sa članovima komisije, nemaju mogućnost ponovne prijave za stipendiju

 

Dokumenti

Prijavni formular za KAS stipendiju

Konkurs za KAS stipendije za studijsku 2017_18. god..doc


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Aplikacije za AmCham stipendije otvorene

DETALJNIJE

18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije za postdiplomske studije na Univerzitetu Malte

DETALJNIJE

14.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za stipendije Fonda Queen Jadwiga

DETALJNIJE

14.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Otvoreni konkursi za programe razmjene - Ambasada SAD Podgorica

DETALJNIJE

11.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Studenti potpisali Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Trans2Work projekta

DETALJNIJE

11.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Ljetnja škola o kontrolnim sistemima za akceleratore u kompaniji COSYLAB u Ljubljani

DETALJNIJE

09.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Takmičenje "Falling Walls Lab" u Beogradu 24. juna

DETALJNIJE

08.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Poziv za ljetnju školu o transferu tehnologije u Podgorici otvoren do 10. maja

DETALJNIJE

07.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Univerzitet Crne Gore domaćin 20 evropskih i regionalnih univerziteta

DETALJNIJE

07.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za projekte od posebnog značaja Vlade Italije prvi put otvoren za Crnu Goru

DETALJNIJE