21.07.2017

Posjeta Univerzitetu u Ljubljani u okviru HERIC projekta DCIC

 
 

U okviru HERIC projekta “Razvoj Centra za međunarodnu saradnju i razvoj karijere”- DCIC - delegacija Univerziteta Crne Gore koju su činili prorektorka prof. dr Maja Baćović, prodekani za međunarodnu saradnju dr Jelena Latinović, dr Biljana Šćepanović i mr Marko Marković, i Ana Dragutinović, menadžer Kancelarije za međunarodnu saradnju boravila je u studijskoj posjeti Univerzitetu u Ljubljani. Cilj posjete bio je upoznavanje sa načinom organizacije i funkcionisanja Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta u LJubljani, te drugih kancelarija na centralnom nivou koje su uključene u proces internacionalizacije. Studijska posjeta bila je prilika da se razmijene iskustva sa predstavnicima Kancelarije za projekte, Kancelarije za EU projekte, Kancelarije za internacionalizaciju, Kancelarije za razvoj karijere, Centra za doktorske studije Univerziteta u Ljubljani te stekne uvidi u način na koji Univerzitet u Ljubljani razvija bilateralanu saradnju, gradi strateška parnterstva, pruža podršku širokom dijapazonu inicijativa kroz različite oblike servisa  i na taj način jača svoju međunarodnu poziciju i referentnost. Impresivni rezultati na polju međunarodne saradnje i ciljevi postavljeni Strategijom internacionalizacije Univerziteta u Ljubljani ostvaruju se kroz zajednički posvećen rad mreže brojnih aktera i uz značajnu administrativnu podršku i na centralnom i na nivou pojedinačnih fakulteta.

 Projekat DCIC ima za cilj razvijanje operativne mreže koordinatora za međunarodnu saradnju na UCG, povećanje efikasnosti u oblasti međunarodne saradnje (izrada definisanih procesa, implementacija softvera za efikasnije obavljanje procesa, sprovođenje kontinuirane obuke prodekana za međunarodnu saradnju) te unaprjeđenje kvaliteta savjetodavnih usluga i podrške studentima, akademskom i neakademskom osoblju univerziteta vezano za međunarodnu saradnju i razvoj karijere.

 

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

19.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendija i grant Krzysztof Skubiszewski fondacije

DETALJNIJE

19.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Campbell Burns istraživačka stipendija

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za Ondokuz Mayis Universitesi u okviru Mevlana programa razmjene

DETALJNIJE

15.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Jedanaest ključnih preporuka za budućnost evropskih istraživanja

DETALJNIJE

15.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije Bavarske za ljetnje kurseve njemačkog jezika

DETALJNIJE

14.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Malta stipendira kandidate iz oblasti međunarodnog pomorskog prava i zakonodavstva

DETALJNIJE

13.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Univerzitet u Gracu nudi kratkotrajne posjete mladim istraživačima

DETALJNIJE

13.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Vlada Slovačke dodjeljuje stipendije

DETALJNIJE

13.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Vlada NR Kine dodjeljuje stipendije kadidatima iz Crne Gore

DETALJNIJE

12.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

NR Kina dodjeljuje tri pune stipendije za Medicinski fakultet

DETALJNIJE