08.12.2017

Evropski prostor istraživača - otvoreno tržište rada

 
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

Značaj primjene Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) i principa Evropske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača(Charter&Code), bile su teme  radionice koja je organizovana u okviru seminara „Perspektive za razvoj karijere istraživača“.

Seminar je organizovao Karijerni centar Univerziteta Crne Gore i Euraxess mreža Crne Gore, u saradnji sa Erasmus + projektom RE@WBC.

O primjeni Charter&Code principa govorila je ambasadorka za HRS4R za Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru Barbara Unković,  verifikovani evaluator za oblast primjene Charter&Code od strane Evropske komisije.  

„Evropski prostor istraživača je otvoreno tržište rada koje želi da je Evropa otvorena ka svijetu i ima slobodnu cirkulaciju ljudi, konkurentnosti znanja i tehnologija. Povelja i Kodeks (Charter&Code) imaju 40 načela ili principa koje razmatraju etičke i profesionalne aspekte, uslove zapošljavanja, rada, socijalne sigurnosti i usavršavanja“.

Prvi korak, objasnila je Unković, započinje slanjem izjave da Univerzitet razumije 40 načela i da je ozbiljan kandidat za realizovanje procesa primjene ovih principa.  Potom predstoji 12 mjeseci za analizu, odnosno samoevaluaciju stanja na univerzitetu u odnosu na propisanih 40 principa.

„Najbolji način da uvidite koliko kao institucija ispunjavate principe ponaosob jeste anonimna online anketa za administrativno osoblje i akademsko osoblje. Svi dobijeni rezulati se moraju uvažiti kroz analizu i unijeti u Akcioni plan za rad na primjeni svih 40 principa“ , objašnjava Unković.

Odrađena analiza i Akcioni plan, preduslov su za dobijanje oznake, ondnosno loga - HR  Excellence in Research – izvrsnost ljudskih resursa u istraživanju, koji dodjeljuje Evropska komisija. Ovaj logo je priznanje Evropske komisije da je institucija u procesu usklađivanja svojih politika prema Kodeksu i Povelji.

Unković navodi da po javnom objavljivanju Akcionog plana na veb strani Univerziteta, predstoji petogodišnji period u okviru kojeg se podnosi izvještaj o napretku baziran na samoevaluaciji koja se obavlja svake dvije godine. Rezultat ovog rada je dorađeni Akcioni plan. Eksterna evaluacija se obavlja svake četiri godine.

„Glavni ključ HRS4R je otvoreno, transparentno i na zaslugama utemeljeno zapošljavanje“ kazala je Unković. Odlaganje primjene ove strategije znači i veliko zaostajanje za Evropom, smatra Unković.

https://euraxess.ec.europa.eu/ 

https://www.euraxess.me/ 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

22.06.2018 Karijerni centar

Fakultet za hemiju i farmaciju – Univerzitet u Sofiji kao institucija domaćin za iskusne istraživače

DETALJNIJE

19.06.2018 Karijerni centar

Održani info dani o individualnim stipendijama Marija Sklodovska Kiri akcije

DETALJNIJE

15.06.2018 Karijerni centar

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE

11.06.2018 Karijerni centar

Info dan o MSCA individualnim stipendijama  

DETALJNIJE

08.06.2018 Karijerni centar

Otvorene pozicije za studente doktorskih studija na Univerzitetu u Dablinu

DETALJNIJE

31.05.2018 Karijerni centar

Univerzitet Complutense u Madridu - domaćin 140 iskusnih istraživača u okviru H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije

DETALJNIJE

29.05.2018 Karijerni centar

Upravljanje intelektualnom svojinom u okviru Marija Sklodovska Kiri Akcija

DETALJNIJE

28.05.2018 Karijerni centar

Istraživački i inovativni centar Pro-Akademia (RIC) iz Poljske kao institucija domaćin za MSCA stipendiste

DETALJNIJE

18.05.2018 Karijerni centar

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE

16.05.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri individualne stipendije

DETALJNIJE