08.12.2017

Evropski prostor istraživača - otvoreno tržište rada

 
 

Značaj primjene Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) i principa Evropske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača(Charter&Code), bile su teme  radionice koja je organizovana u okviru seminara „Perspektive za razvoj karijere istraživača“.

Seminar je organizovao Karijerni centar Univerziteta Crne Gore i Euraxess mreža Crne Gore, u saradnji sa Erasmus + projektom RE@WBC.

O primjeni Charter&Code principa govorila je ambasadorka za HRS4R za Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru Barbara Unković,  verifikovani evaluator za oblast primjene Charter&Code od strane Evropske komisije.  

„Evropski prostor istraživača je otvoreno tržište rada koje želi da je Evropa otvorena ka svijetu i ima slobodnu cirkulaciju ljudi, konkurentnosti znanja i tehnologija. Povelja i Kodeks (Charter&Code) imaju 40 načela ili principa koje razmatraju etičke i profesionalne aspekte, uslove zapošljavanja, rada, socijalne sigurnosti i usavršavanja“.

Prvi korak, objasnila je Unković, započinje slanjem izjave da Univerzitet razumije 40 načela i da je ozbiljan kandidat za realizovanje procesa primjene ovih principa.  Potom predstoji 12 mjeseci za analizu, odnosno samoevaluaciju stanja na univerzitetu u odnosu na propisanih 40 principa.

„Najbolji način da uvidite koliko kao institucija ispunjavate principe ponaosob jeste anonimna online anketa za administrativno osoblje i akademsko osoblje. Svi dobijeni rezulati se moraju uvažiti kroz analizu i unijeti u Akcioni plan za rad na primjeni svih 40 principa“ , objašnjava Unković.

Odrađena analiza i Akcioni plan, preduslov su za dobijanje oznake, ondnosno loga - HR  Excellence in Research – izvrsnost ljudskih resursa u istraživanju, koji dodjeljuje Evropska komisija. Ovaj logo je priznanje Evropske komisije da je institucija u procesu usklađivanja svojih politika prema Kodeksu i Povelji.

Unković navodi da po javnom objavljivanju Akcionog plana na veb strani Univerziteta, predstoji petogodišnji period u okviru kojeg se podnosi izvještaj o napretku baziran na samoevaluaciji koja se obavlja svake dvije godine. Rezultat ovog rada je dorađeni Akcioni plan. Eksterna evaluacija se obavlja svake četiri godine.

„Glavni ključ HRS4R je otvoreno, transparentno i na zaslugama utemeljeno zapošljavanje“ kazala je Unković. Odlaganje primjene ove strategije znači i veliko zaostajanje za Evropom, smatra Unković.

https://euraxess.ec.europa.eu/ 

https://www.euraxess.me/ 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

18.01.2018 Karijerni centar

Nova funkcija Participant Portala – traženje partnera za otvorene konkurse

DETALJNIJE

11.01.2018 Karijerni centar

Sajam internacionalnih poslova i stručnih praksi - Best Career Day

DETALJNIJE

10.01.2018 Karijerni centar

Stipendije Marija Sklodovska Kiri (H2020) za mlade istraživače

DETALJNIJE

08.12.2017 Karijerni centar

Kako učestvovati u programu Marija Sklodovski Kiri

DETALJNIJE

04.12.2017 Karijerni centar

Jednodnevni seminar za istraživače 7. decembra

DETALJNIJE

24.11.2017 Karijerni centar

Univerzitet Crne Gore promovisan na info danu za srednjoškolce

DETALJNIJE

21.11.2017 Karijerni centar

Održana radionica o traženju posla

DETALJNIJE

21.11.2017 Karijerni centar

Dvodnevni kurs "Startup BEE"

DETALJNIJE

09.11.2017 Karijerni centar

Održan sastanak o transferu tehnologija na Zapadnom Balkanu

DETALJNIJE

06.11.2017 Karijerni centar

Radionica o traženju posla 21. novembra

DETALJNIJE