08.12.2017

Evropski prostor istraživača - otvoreno tržište rada

 
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

Značaj primjene Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) i principa Evropske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača(Charter&Code), bile su teme  radionice koja je organizovana u okviru seminara „Perspektive za razvoj karijere istraživača“.

Seminar je organizovao Karijerni centar Univerziteta Crne Gore i Euraxess mreža Crne Gore, u saradnji sa Erasmus + projektom RE@WBC.

O primjeni Charter&Code principa govorila je ambasadorka za HRS4R za Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru Barbara Unković,  verifikovani evaluator za oblast primjene Charter&Code od strane Evropske komisije.  

„Evropski prostor istraživača je otvoreno tržište rada koje želi da je Evropa otvorena ka svijetu i ima slobodnu cirkulaciju ljudi, konkurentnosti znanja i tehnologija. Povelja i Kodeks (Charter&Code) imaju 40 načela ili principa koje razmatraju etičke i profesionalne aspekte, uslove zapošljavanja, rada, socijalne sigurnosti i usavršavanja“.

Prvi korak, objasnila je Unković, započinje slanjem izjave da Univerzitet razumije 40 načela i da je ozbiljan kandidat za realizovanje procesa primjene ovih principa.  Potom predstoji 12 mjeseci za analizu, odnosno samoevaluaciju stanja na univerzitetu u odnosu na propisanih 40 principa.

„Najbolji način da uvidite koliko kao institucija ispunjavate principe ponaosob jeste anonimna online anketa za administrativno osoblje i akademsko osoblje. Svi dobijeni rezulati se moraju uvažiti kroz analizu i unijeti u Akcioni plan za rad na primjeni svih 40 principa“ , objašnjava Unković.

Odrađena analiza i Akcioni plan, preduslov su za dobijanje oznake, ondnosno loga - HR  Excellence in Research – izvrsnost ljudskih resursa u istraživanju, koji dodjeljuje Evropska komisija. Ovaj logo je priznanje Evropske komisije da je institucija u procesu usklađivanja svojih politika prema Kodeksu i Povelji.

Unković navodi da po javnom objavljivanju Akcionog plana na veb strani Univerziteta, predstoji petogodišnji period u okviru kojeg se podnosi izvještaj o napretku baziran na samoevaluaciji koja se obavlja svake dvije godine. Rezultat ovog rada je dorađeni Akcioni plan. Eksterna evaluacija se obavlja svake četiri godine.

„Glavni ključ HRS4R je otvoreno, transparentno i na zaslugama utemeljeno zapošljavanje“ kazala je Unković. Odlaganje primjene ove strategije znači i veliko zaostajanje za Evropom, smatra Unković.

https://euraxess.ec.europa.eu/ 

https://www.euraxess.me/ 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

05.04.2018 Karijerni centar

Karijerni centar podržao aktivnosti studentskih organizacija 

DETALJNIJE

27.03.2018 Karijerni centar

Predstavljen Karijerni centar na Summer Job-u 2018.

DETALJNIJE

21.03.2018 Karijerni centar

Karijerno savjetovanje o sezonskom zapošljavanju

DETALJNIJE

19.03.2018 Karijerni centar

Grantovi za pokrivanje putnih troškova za odlazak na Goldšmit konferenciju

DETALJNIJE

13.03.2018 Karijerni centar

Poziv za eksperte unutar projekta "Tech4Culture"

DETALJNIJE

12.03.2018 Karijerni centar

Obuka za učenje Znakovnog jezika

DETALJNIJE

08.03.2018 Karijerni centar

Najavljena saradnja Univerziteta Crne Gore i Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore

DETALJNIJE

02.03.2018 Karijerni centar

Takmičenje za najbolju biznis ideju Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju

DETALJNIJE

02.03.2018 Karijerni centar

Održana radionica sa poslodavcima o zapošljavanju mladih sa invaliditetom

DETALJNIJE