14.03.2016

Održano predavanje „Pametni rast i pametna specijalizacija – Novi razvojni koncept EU“


Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore održano je predavanje „Pametni rast i pametna specijalizacija – Novi razvojni koncept EU“ predavača Bojana Radeja, predsjednika Slovenačkog društva evaluatora.

Koncept pametnog rasta koji je autor predstavio je jedna od osnovnih podloga novog razvojnog koncepta EU u periodu do 2020. godine. Rast je pametan u smislu, da integralno povezuje različite aspekte javnog dobra i različite razvojne instrumente, pa se u tom smislu povezuje sa starijim konceptom održivog razvoja. Pametan rast se realizuje upotrebom novih instrumenta razvoja, kao što su “pametna specializacija”, “CLLD – Community Led Local Development” i “ITI – Integrated Teritorial Investment”.

Bojan Radej, predsjednik Slovenačkog udruženja evaluatora je makroekonomista, koji se kao slobodni istraživač poslednjih 10 godina bavi razvojem metodologije društvenog istraživanja, naročito na području evaluacije uticaja javnih politika na opšte dobro. Ranije je radio u Vladinom makroekonomskom uredu za razvoj i na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani (kao vanjski saradnik). Osnovao je Slovenačko udruženje evaluatora (2008), kojeg vodi do danas i glavni je inicijator formiranja i administrator Mreže evaluatora država Zapadnog Balkana (2013). Autor je inovativne metodologije mezoskopskog istraživanja kompleksnih društvenih procesa, koje nadgrađuju klasične mikro i makroekonomske pristupe. Mezoskopska metodologija je prezentirana na više stranih jezika i izučava se na više fakulteta u Sloveniji i u inostranstvu. Knjiga u kojoj je prvi put predstavljena bila je izabrana za jedno od naučnih dostignuća u 2011. godini, u Sloveniji.

Među prisutnima bili su studenti, ali i profesori Ekonomskog fakulteta, predstavnici studentske organizacije AIESEC, kao i svi ostali koji su bili zainteresovani da čuju više o konceptu pametnog rasta.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

20.02.2018 Karijerni centar

Euraxess portal - ulaznica crnogorskih istraživača za evropsko tržište rada 

DETALJNIJE

15.02.2018 Karijerni centar

Održan info dan za pozive RISE i IF unutar akcija Marija Sklodovska Kiri

DETALJNIJE

05.02.2018 Karijerni centar

Info dan o Akcijama Marija Sklodovska Kiri – H2020

DETALJNIJE

18.01.2018 Karijerni centar

Nova funkcija Participant Portala – traženje partnera za otvorene konkurse

DETALJNIJE

11.01.2018 Karijerni centar

Sajam internacionalnih poslova i stručnih praksi - Best Career Day

DETALJNIJE

10.01.2018 Karijerni centar

Stipendije Marija Sklodovska Kiri (H2020) za mlade istraživače

DETALJNIJE

08.12.2017 Karijerni centar

Evropski prostor istraživača - otvoreno tržište rada

DETALJNIJE

08.12.2017 Karijerni centar

Kako učestvovati u programu Marija Sklodovski Kiri

DETALJNIJE

04.12.2017 Karijerni centar

Jednodnevni seminar za istraživače 7. decembra

DETALJNIJE

24.11.2017 Karijerni centar

Univerzitet Crne Gore promovisan na info danu za srednjoškolce

DETALJNIJE