14.03.2016

Održano predavanje „Pametni rast i pametna specijalizacija – Novi razvojni koncept EU“


Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore održano je predavanje „Pametni rast i pametna specijalizacija – Novi razvojni koncept EU“ predavača Bojana Radeja, predsjednika Slovenačkog društva evaluatora.

Koncept pametnog rasta koji je autor predstavio je jedna od osnovnih podloga novog razvojnog koncepta EU u periodu do 2020. godine. Rast je pametan u smislu, da integralno povezuje različite aspekte javnog dobra i različite razvojne instrumente, pa se u tom smislu povezuje sa starijim konceptom održivog razvoja. Pametan rast se realizuje upotrebom novih instrumenta razvoja, kao što su “pametna specializacija”, “CLLD – Community Led Local Development” i “ITI – Integrated Teritorial Investment”.

Bojan Radej, predsjednik Slovenačkog udruženja evaluatora je makroekonomista, koji se kao slobodni istraživač poslednjih 10 godina bavi razvojem metodologije društvenog istraživanja, naročito na području evaluacije uticaja javnih politika na opšte dobro. Ranije je radio u Vladinom makroekonomskom uredu za razvoj i na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani (kao vanjski saradnik). Osnovao je Slovenačko udruženje evaluatora (2008), kojeg vodi do danas i glavni je inicijator formiranja i administrator Mreže evaluatora država Zapadnog Balkana (2013). Autor je inovativne metodologije mezoskopskog istraživanja kompleksnih društvenih procesa, koje nadgrađuju klasične mikro i makroekonomske pristupe. Mezoskopska metodologija je prezentirana na više stranih jezika i izučava se na više fakulteta u Sloveniji i u inostranstvu. Knjiga u kojoj je prvi put predstavljena bila je izabrana za jedno od naučnih dostignuća u 2011. godini, u Sloveniji.

Među prisutnima bili su studenti, ali i profesori Ekonomskog fakulteta, predstavnici studentske organizacije AIESEC, kao i svi ostali koji su bili zainteresovani da čuju više o konceptu pametnog rasta.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

18.05.2018 Karijerni centar

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE

16.05.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri individualne stipendije

DETALJNIJE

16.05.2018 Karijerni centar

JRC program obuka u različitim evropskim zemljama

DETALJNIJE

16.05.2018 Karijerni centar

Poziv za iskusne istraživače u oblasti medicine – Marija Kiri COFUND grant u Italiji

DETALJNIJE

09.05.2018 Karijerni centar

Poziv za praktikanate u IT i finansijskoj reviziji u PwC

DETALJNIJE

07.05.2018 Karijerni centar

Domaćini individualnih stipendista H2020 Marija Sklodovska Kiri u Španiji i Italiji

DETALJNIJE

25.04.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije: Poziv za Individualne stipendije otvoren

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

05.04.2018 Karijerni centar

Karijerni centar podržao aktivnosti studentskih organizacija 

DETALJNIJE

27.03.2018 Karijerni centar

Predstavljen Karijerni centar na Summer Job-u 2018.

DETALJNIJE