10.03.2016

2016 AmCham program stažiranja


Dragi studenti,

Američka privredna komora u Crnoj Gori sa zadovoljstvom najavljuje šestu generaciju Programa stažiranja za studente završnih godina studija u Crnoj Gori. Program omogućava studentima da završe tromjesečnu praksu u kompaniji-članici AmCham-a, neposredno prije sticanja diplome. AmCham Montenegro sarađuje sa sva tri vodeća univerziteta u Crnoj Gori: Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran. Više informacija o programu možete pronaći na linku.

Program stažiranja počinje 11. aprila i traje do 11. jula 2016. godine. Ove godine, 15 kompanija članica i AmCham kancelarija obezbijedile su 28 pozicija za stažiranje. Dodatno, 4 od 28 ponuđenih pozicija biće dodijeljene kvalifikovanim studentima sa invaliditetom.

Kompanije– članice AmCham Montenegro, koje će učestovati u ovogodišnjem Programu su: Daily Press Vijesti, Deloitte, Crnogorski Telekom, Represent Communications, Kingscliffe Distribution Montenegro - DHL, Telemont, University of Mediterranean, Čikom, Stratex Development, Gintasmont - Hotel RAMADA, Neregelia, Hotel Regent Porto Montenegro, McCann Podgorica, Telenor, Societe Generale Montenegro. Takođe, ove godine i kancelarija AmCham Montenegro obezbijediće stražiranje za jednog studenta.

Pozivamo studente sledećih fakulteta da nam se pridruže na prezentaciji Programa stažiranja u četvrtak, 10. marta u 12h u sali Rektorata:

·  Ekonomski fakultet (uključujući i smjer Marketing)

·  Elektro-tehnički fakultet (smjer Energetika i automatika i Elektronika, telekomunikacije i računari)

·  Filološki fakultet (smjer Engleski jezik i književnost)

·  Fakultet likovnih umjetnosti (smjer Grafički dizajn)

   Prirodno-matematički fakultet (smjer Informacione tehnologije)

·  Fakultet za turizam i hotelijerstvo

·  Pravni fakultet

·  Fakultet političkih nauka

Minimum kriterijuma koje moraju da zadovoljavati studenti – kandidati za Program stažiranja:

·  Za Program stažiranja mogu aplicirati samo studenti završne godine studija na univerzitetskoj jedinici univerziteta;

·  Najmanja prosječna ocjena na dosadašnjim studijama 8.0;

·  Odlično znanje engleskog jezika (pisanog i govornog);

·  Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office);

·  Ostale vještine i sposobnosti, motivisanost, kreativnost i preduzetnički duh će takođe biti uzete u obzir prilikom donošenja odluke.

Potrebno je da svaki od kandidata dostavi sledeću dokumentaciju, kako bi se prijavio za Program stažiranja:

·  Ažuriran CV, koji uključuje kontakt informacije (ime, prezime, e-mail adresu i broj mobilnog telefona)

·  Potvrdu od strane matičnog fakulteta da je student redovno upisan na završnoj godini studija i da je u stanju da završi studije do juna 2016. godine

·  Potvrdu od strane matičnog fakulteta o završenoj godini studija sa pregledom svih položenih ispita i sa prosječnom ocjenom postignutom na prethodnoj godini studija.

·  Motivaciono pismo (max 2000 karaktera), na engleskom jeziku, u kojem će objasniti glavne razloge i motive svog prijavljivanja, svoja očekivanja i eventualne želje u pogledu određene oblasti od posebnog interesovanja.

Za sva pitanja ili informacije, molimo vas da kontaktirate AmCham kancelariju putem e-mail info@amcham.me ili telefona +382 20 621 328.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

18.05.2018 Karijerni centar

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE

16.05.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri individualne stipendije

DETALJNIJE

16.05.2018 Karijerni centar

JRC program obuka u različitim evropskim zemljama

DETALJNIJE

16.05.2018 Karijerni centar

Poziv za iskusne istraživače u oblasti medicine – Marija Kiri COFUND grant u Italiji

DETALJNIJE

09.05.2018 Karijerni centar

Poziv za praktikanate u IT i finansijskoj reviziji u PwC

DETALJNIJE

07.05.2018 Karijerni centar

Domaćini individualnih stipendista H2020 Marija Sklodovska Kiri u Španiji i Italiji

DETALJNIJE

25.04.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije: Poziv za Individualne stipendije otvoren

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

05.04.2018 Karijerni centar

Karijerni centar podržao aktivnosti studentskih organizacija 

DETALJNIJE

27.03.2018 Karijerni centar

Predstavljen Karijerni centar na Summer Job-u 2018.

DETALJNIJE