10.03.2016

2016 AmCham program stažiranja


Dragi studenti,

Američka privredna komora u Crnoj Gori sa zadovoljstvom najavljuje šestu generaciju Programa stažiranja za studente završnih godina studija u Crnoj Gori. Program omogućava studentima da završe tromjesečnu praksu u kompaniji-članici AmCham-a, neposredno prije sticanja diplome. AmCham Montenegro sarađuje sa sva tri vodeća univerziteta u Crnoj Gori: Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran. Više informacija o programu možete pronaći na linku.

Program stažiranja počinje 11. aprila i traje do 11. jula 2016. godine. Ove godine, 15 kompanija članica i AmCham kancelarija obezbijedile su 28 pozicija za stažiranje. Dodatno, 4 od 28 ponuđenih pozicija biće dodijeljene kvalifikovanim studentima sa invaliditetom.

Kompanije– članice AmCham Montenegro, koje će učestovati u ovogodišnjem Programu su: Daily Press Vijesti, Deloitte, Crnogorski Telekom, Represent Communications, Kingscliffe Distribution Montenegro - DHL, Telemont, University of Mediterranean, Čikom, Stratex Development, Gintasmont - Hotel RAMADA, Neregelia, Hotel Regent Porto Montenegro, McCann Podgorica, Telenor, Societe Generale Montenegro. Takođe, ove godine i kancelarija AmCham Montenegro obezbijediće stražiranje za jednog studenta.

Pozivamo studente sledećih fakulteta da nam se pridruže na prezentaciji Programa stažiranja u četvrtak, 10. marta u 12h u sali Rektorata:

·  Ekonomski fakultet (uključujući i smjer Marketing)

·  Elektro-tehnički fakultet (smjer Energetika i automatika i Elektronika, telekomunikacije i računari)

·  Filološki fakultet (smjer Engleski jezik i književnost)

·  Fakultet likovnih umjetnosti (smjer Grafički dizajn)

   Prirodno-matematički fakultet (smjer Informacione tehnologije)

·  Fakultet za turizam i hotelijerstvo

·  Pravni fakultet

·  Fakultet političkih nauka

Minimum kriterijuma koje moraju da zadovoljavati studenti – kandidati za Program stažiranja:

·  Za Program stažiranja mogu aplicirati samo studenti završne godine studija na univerzitetskoj jedinici univerziteta;

·  Najmanja prosječna ocjena na dosadašnjim studijama 8.0;

·  Odlično znanje engleskog jezika (pisanog i govornog);

·  Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office);

·  Ostale vještine i sposobnosti, motivisanost, kreativnost i preduzetnički duh će takođe biti uzete u obzir prilikom donošenja odluke.

Potrebno je da svaki od kandidata dostavi sledeću dokumentaciju, kako bi se prijavio za Program stažiranja:

·  Ažuriran CV, koji uključuje kontakt informacije (ime, prezime, e-mail adresu i broj mobilnog telefona)

·  Potvrdu od strane matičnog fakulteta da je student redovno upisan na završnoj godini studija i da je u stanju da završi studije do juna 2016. godine

·  Potvrdu od strane matičnog fakulteta o završenoj godini studija sa pregledom svih položenih ispita i sa prosječnom ocjenom postignutom na prethodnoj godini studija.

·  Motivaciono pismo (max 2000 karaktera), na engleskom jeziku, u kojem će objasniti glavne razloge i motive svog prijavljivanja, svoja očekivanja i eventualne želje u pogledu određene oblasti od posebnog interesovanja.

Za sva pitanja ili informacije, molimo vas da kontaktirate AmCham kancelariju putem e-mail info@amcham.me ili telefona +382 20 621 328.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

20.02.2018 Karijerni centar

Euraxess portal - ulaznica crnogorskih istraživača za evropsko tržište rada 

DETALJNIJE

15.02.2018 Karijerni centar

Održan info dan za pozive RISE i IF unutar akcija Marija Sklodovska Kiri

DETALJNIJE

05.02.2018 Karijerni centar

Info dan o Akcijama Marija Sklodovska Kiri – H2020

DETALJNIJE

18.01.2018 Karijerni centar

Nova funkcija Participant Portala – traženje partnera za otvorene konkurse

DETALJNIJE

11.01.2018 Karijerni centar

Sajam internacionalnih poslova i stručnih praksi - Best Career Day

DETALJNIJE

10.01.2018 Karijerni centar

Stipendije Marija Sklodovska Kiri (H2020) za mlade istraživače

DETALJNIJE

08.12.2017 Karijerni centar

Evropski prostor istraživača - otvoreno tržište rada

DETALJNIJE

08.12.2017 Karijerni centar

Kako učestvovati u programu Marija Sklodovski Kiri

DETALJNIJE

04.12.2017 Karijerni centar

Jednodnevni seminar za istraživače 7. decembra

DETALJNIJE

24.11.2017 Karijerni centar

Univerzitet Crne Gore promovisan na info danu za srednjoškolce

DETALJNIJE