16.05.2018

Poziv za iskusne istraživače u oblasti medicine – Marija Kiri COFUND grant u Italiji


Italijansko udruženje za istraživanje kancera (Italian Association for Cancer Research – AIRC) dobilo je grant u okviru programa Horizont 2020 za Marija Skolodovska Kiri COFUND akciju pod nazivom iCARE-2 (International CAncer REsearch fellowships).

Riječ je o međunarodnom programu stipendija koji promoviše mobilnost istraživača u Italiju i iz Italije u oblasti istraživanja kancera.

 Za program se mogu prijaviti lica koja imaju doktorat ili najmanje 4 godine istraživačkog iskustva.

 Program nudi trogodišnje stipendije za:

  • Odlazeću mobilnost: istraživački koji su najmanje tri godine radili u Italiji i zainteresovani su za istraživačko iskustvo van Italije;
  • Dolazeću mobilnost: istraživači van Italije koji žele steći istraživačko iskustvo na nekoj naučnoistraživačkoj ustanovi u Italiji; i
  • Grantovi za reintegraciju: za istraživače koji žele steći istraživačko isksutvo od najmanje dvije godine na ustanovi van Italije, ali žele da se vrate i rade u naučnoistraživačkom centru u Italiji.

Rok za prijavljivanje je 25. jun 2018. godine.

Više detalja o ovom programu možete pogledati na sljedećoj web stranici: www.icare-2.airc.it

           Za detalje oko iCARE-2 programamožete se obratiti nadležnim osobama na sljedeće e-mail adrese: mariafrancesca.mossuto@airc.it; i/ili sara.redaelli@airc.it.

Za više informacija o Programu su-finansiranja nacionalnih, regionalnih i međunarodnih programa (COFUND) u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija možete se obratiti nacionalnim kontakt osobama za Marija Kiri program, Filipu Petroviću, na e-mail adresu: fpetrovic@ac.me  i/ili tel. 020 414 244 i Marijeti Barjaktarović Lanzardi, na e-mail adresu: marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me i/ili tel. 067 314 178.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

18.05.2018 Karijerni centar

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE

16.05.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri individualne stipendije

DETALJNIJE

16.05.2018 Karijerni centar

JRC program obuka u različitim evropskim zemljama

DETALJNIJE

09.05.2018 Karijerni centar

Poziv za praktikanate u IT i finansijskoj reviziji u PwC

DETALJNIJE

07.05.2018 Karijerni centar

Domaćini individualnih stipendista H2020 Marija Sklodovska Kiri u Španiji i Italiji

DETALJNIJE

25.04.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije: Poziv za Individualne stipendije otvoren

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

05.04.2018 Karijerni centar

Karijerni centar podržao aktivnosti studentskih organizacija 

DETALJNIJE

27.03.2018 Karijerni centar

Predstavljen Karijerni centar na Summer Job-u 2018.

DETALJNIJE

21.03.2018 Karijerni centar

Karijerno savjetovanje o sezonskom zapošljavanju

DETALJNIJE