29.05.2018

Upravljanje intelektualnom svojinom u okviru Marija Sklodovska Kiri Akcija


                Intelektualna svojina je veoma značajan aspekt svakog uspješnog projekta u okviru EU Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Horizont 2020.

U tom smislu, ni Marija Sklodovska Kiri Akcije (MSCA) ne predstavljaju izuzetak, jer je za implementaciju projekata potrebno dobro poznavanje prava intelektualne svojine i kreiranje plana zaštite i korišćenja ovih prava.

                Kako biste ste se bolje upoznali sa pitanjima intelektualne svoje u okviru MSCA na sljedećoj stranici preuzmite dokument Evropskog IPR (Intellectual Property Rights) Helpdesk-a: https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-IP-Management-in-H2020-MSCAs.pdf


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

19.06.2018 Karijerni centar

Održani info dani o individualnim stipendijama Marija Sklodovska Kiri akcije

DETALJNIJE

15.06.2018 Karijerni centar

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE

11.06.2018 Karijerni centar

Info dan o MSCA individualnim stipendijama  

DETALJNIJE

08.06.2018 Karijerni centar

Otvorene pozicije za studente doktorskih studija na Univerzitetu u Dablinu

DETALJNIJE

31.05.2018 Karijerni centar

Univerzitet Complutense u Madridu - domaćin 140 iskusnih istraživača u okviru H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije

DETALJNIJE

28.05.2018 Karijerni centar

Istraživački i inovativni centar Pro-Akademia (RIC) iz Poljske kao institucija domaćin za MSCA stipendiste

DETALJNIJE

18.05.2018 Karijerni centar

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE

16.05.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri individualne stipendije

DETALJNIJE

16.05.2018 Karijerni centar

JRC program obuka u različitim evropskim zemljama

DETALJNIJE

16.05.2018 Karijerni centar

Poziv za iskusne istraživače u oblasti medicine – Marija Kiri COFUND grant u Italiji

DETALJNIJE