30.03.2017

Kreativnosti i samovrednovanje važni za karijeru

 
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

Karijerni centar Univerziteta Crne Gore, kao ovogodišnji partner na manifestaciji Dani karijere, je održao danas dvije radionice za studente  "Kreativnost u funkciji savremenog biznisa" i "Sve moje grupe", u "Verde" kompleksu, u Donjoj Gorici. Na radionicama je učestvovalo više od 50 studenata ukupno.  

Radionicu "Kreativnost u funkciji savremenog biznisa" su vodili saradnici sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore mr Ivan Radević i mr Vladimir Đurišić, 30. marta. Oni su studentima objasnili da uloga kreativnosti postaje sve izraženija u savremenom poslovnom okruženju, naročito što poslovni rezultat kompanije umnogome od toga zavisi. Studentima su približili kreativnost na nivou preduzeća, u domenu marketing menadžmenta, a potom objasnili kako pojedinac razvojem sopstvene kreativnosti može doprinijeti poslovnom rezultatu firme. Uz brojne vježbe i primjere, učesnici su aktivno testirali svoje kreativne potencijale.


Radionicu "Sve moje grupe" vodio je saradnik sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore mr Mehmed Đečević, koji je nastojao da kod studenata osvijesti način na koji reakcije drugih ljudi na pojedine segmente našeg identiteta oblikuju sliku koju imamo o sebi. On je podstakao učesnike da odvoje one aspekte samovrednovanja koji se oslanjaju na pripadnost pojedinim kolektivitetima od onih slojeva samovrednovanja koji se temelje na reakcijama sredine na individualne osobine. Studenti su razmatrali da li su reakcije sredine na pojedine aspekte identiteta neadekvatne, kao i preuzimanje odgovonosti za angažman u pravcu redukcije djelovanja faktora koji održavaju stereotipe i predrasude.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

18.05.2018 Karijerni centar

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE

16.05.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri individualne stipendije

DETALJNIJE

16.05.2018 Karijerni centar

JRC program obuka u različitim evropskim zemljama

DETALJNIJE

16.05.2018 Karijerni centar

Poziv za iskusne istraživače u oblasti medicine – Marija Kiri COFUND grant u Italiji

DETALJNIJE

09.05.2018 Karijerni centar

Poziv za praktikanate u IT i finansijskoj reviziji u PwC

DETALJNIJE

07.05.2018 Karijerni centar

Domaćini individualnih stipendista H2020 Marija Sklodovska Kiri u Španiji i Italiji

DETALJNIJE

25.04.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije: Poziv za Individualne stipendije otvoren

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

05.04.2018 Karijerni centar

Karijerni centar podržao aktivnosti studentskih organizacija 

DETALJNIJE

27.03.2018 Karijerni centar

Predstavljen Karijerni centar na Summer Job-u 2018.

DETALJNIJE