30.03.2017

Kreativnosti i samovrednovanje važni za karijeru

 
 

Karijerni centar Univerziteta Crne Gore, kao ovogodišnji partner na manifestaciji Dani karijere, je održao danas dvije radionice za studente  "Kreativnost u funkciji savremenog biznisa" i "Sve moje grupe", u "Verde" kompleksu, u Donjoj Gorici. Na radionicama je učestvovalo više od 50 studenata ukupno.  

Radionicu "Kreativnost u funkciji savremenog biznisa" su vodili saradnici sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore mr Ivan Radević i mr Vladimir Đurišić, 30. marta. Oni su studentima objasnili da uloga kreativnosti postaje sve izraženija u savremenom poslovnom okruženju, naročito što poslovni rezultat kompanije umnogome od toga zavisi. Studentima su približili kreativnost na nivou preduzeća, u domenu marketing menadžmenta, a potom objasnili kako pojedinac razvojem sopstvene kreativnosti može doprinijeti poslovnom rezultatu firme. Uz brojne vježbe i primjere, učesnici su aktivno testirali svoje kreativne potencijale.


Radionicu "Sve moje grupe" vodio je saradnik sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore mr Mehmed Đečević, koji je nastojao da kod studenata osvijesti način na koji reakcije drugih ljudi na pojedine segmente našeg identiteta oblikuju sliku koju imamo o sebi. On je podstakao učesnike da odvoje one aspekte samovrednovanja koji se oslanjaju na pripadnost pojedinim kolektivitetima od onih slojeva samovrednovanja koji se temelje na reakcijama sredine na individualne osobine. Studenti su razmatrali da li su reakcije sredine na pojedine aspekte identiteta neadekvatne, kao i preuzimanje odgovonosti za angažman u pravcu redukcije djelovanja faktora koji održavaju stereotipe i predrasude.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

20.02.2018 Karijerni centar

Euraxess portal - ulaznica crnogorskih istraživača za evropsko tržište rada 

DETALJNIJE

15.02.2018 Karijerni centar

Održan info dan za pozive RISE i IF unutar akcija Marija Sklodovska Kiri

DETALJNIJE

05.02.2018 Karijerni centar

Info dan o Akcijama Marija Sklodovska Kiri – H2020

DETALJNIJE

18.01.2018 Karijerni centar

Nova funkcija Participant Portala – traženje partnera za otvorene konkurse

DETALJNIJE

11.01.2018 Karijerni centar

Sajam internacionalnih poslova i stručnih praksi - Best Career Day

DETALJNIJE

10.01.2018 Karijerni centar

Stipendije Marija Sklodovska Kiri (H2020) za mlade istraživače

DETALJNIJE

08.12.2017 Karijerni centar

Evropski prostor istraživača - otvoreno tržište rada

DETALJNIJE

08.12.2017 Karijerni centar

Kako učestvovati u programu Marija Sklodovski Kiri

DETALJNIJE

04.12.2017 Karijerni centar

Jednodnevni seminar za istraživače 7. decembra

DETALJNIJE

24.11.2017 Karijerni centar

Univerzitet Crne Gore promovisan na info danu za srednjoškolce

DETALJNIJE