31.08.2015

NACIONALNA TAČKA RAZMJENE INTERNET SAOBRAĆAJA U CIS-U

 
 

Nacionalna tačka razmjene internet saobraćaja (Montenegro Internet Exchange Point - MIXP) počela je sa radom u okviru Centru informacionog sistema Univerziteta Crne Gore.

Javna tačka interkonekcije tri ili više mreža/autonomnih sistema se naziva tačke razmjene internet saobraćaja (Internet eXchange Point - IXP). Nacionalna tačka razmjene predstavlja alat za pospješivanje razvoja internet servisa, snižavanje cijena usluga interneta, rasterećivanje linkova za globalni pristup internetu, poboljšavanje kvaliteta usluge pristupa internetu i sigurnosti komunikacija u pogledu zaštite ličnih podataka i bezbjednosti mreže.

Centar informacionog sistema UCG je dizajnirao, implmentirao i konfigurisao prvi IXP u Crnoj Gori. U tome su podršku pružili Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, kao Međunarodna telekomunikaciona unija (ITU) i Međunarodno internet udruženje (ISOC). U nabavci neophodne opreme pomogli su i provajderi internet usluga u Crnoj Gori, Crnogorski Telekom i Telenor, koji su sa Univerzitetom Crne Gore i prvi povezani na MIXP.

Članice MIXP-a mogu biti ISP-ovi, univerziteti, operatori elektronskih komunikacionih usluga, provajderi sadržaja, organi državne uprave, veće kompanije itd, uz ispunjavanje minimuma tehničkih uslova, koji su detaljno objašnjeni na zvaničnom sajtu www.mixp.me. Svi zainteresovani provajderi i pravna lica se mogu obratiti CIS-u za povezivanje na mrežu, a do 31. decembra ove godine neće se plaćati mjesečna naknada korišćenja mreže.

Održana radionica o BGP rutiranju i BIRD aplikaciji


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

29.09.2017 Centar informacionog sistema

Napad na mail server ac.me

DETALJNIJE

19.06.2017 Centar informacionog sistema

Učešće na RIPE NCC IPv6 osnovnom i naprednom treningu

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar informacionog sistema

Skraćeni link na ličnu stranicu na web portalu UCG

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar informacionog sistema

Kreirani mail nalozi za studente koji su upisani 2017/18.

DETALJNIJE

28.09.2016 Centar informacionog sistema

Posjeta potpredsjednik Lazović i direktora Biroa za razvoj Međunarodne unije za telekomunikacije Brahimom Sanouom MIXP-u

DETALJNIJE

04.07.2016 Centar informacionog sistema

Održana radionica o BGP rutiranju i BIRD aplikaciji

DETALJNIJE