25.04.2018

Tehnološki unaprijeđen sistem arhiviranja i web mejl Univerziteta Crne Gore


Centar Informacionog sistema Univerziteta Crne Gore je je izradio Document Management System (DMS) za Univerzitet Crne Gore, sistem za arhiviranje i upravljanje dokumentima u okviru poslovnih procesa na Univerzitetu Crne Gore.

„Ovaj sistem je izrađen u skladu sa Procedurama i Uputstvom o kancelarijskom poslovanju Crne Gore i koristi klasifikacioni plan Univerziteta. Sistem omogućava pohranjivanje dokumenata i praćenje svakog koraka u poslovnim procesima te upravljanje tokovima dokumenata“, objasnio je direktor Centra informacionog sistema Savo Tomović.

Sistem koji je razvijen naročito za potrebe Univerziteta omogućiće praćenje toka dokumenta, efikasnost zaposlenih u Rektoratu Univerziteta i njegovim službama i efikasno pretraživanje centralizovane arhive dokumenata.

„Još jedna novina koja će početi od 25. aprila ove godine jeste što će korisnici web mejla  www.mail.ac.me, imati mogućnost da sami prilogođavaju njegov grafički izgled“, dodao je Tomović.

On je objasnio da je instaliran novi grafički interfejs koji omogućava korisniku izbor od osam različitih grafičkih tema.

„Svaki korisnik može ponaosob da promijeni grafičku temu i izabere koja mu najviše odgovara, kao i da je dodatno prilagodi kroz izbor jezika, slike u pozadini, prikazivanja novosti“, kazao je Tomović.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

25.04.2018 Centar informacionog sistema

Novi grafički interfejs za webmail

DETALJNIJE

24.04.2018 Centar informacionog sistema

Mobilna aplikacija "UCG Objave"

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar informacionog sistema

Skraćeni link na ličnu stranicu na web portalu UCG

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar informacionog sistema

Kreirani mail nalozi za studente koji su upisani 2017/18.

DETALJNIJE

29.09.2017 Centar informacionog sistema

Napad na mail server ac.me

DETALJNIJE

19.06.2017 Centar informacionog sistema

Učešće na RIPE NCC IPv6 osnovnom i naprednom treningu

DETALJNIJE

28.09.2016 Centar informacionog sistema

Posjeta potpredsjednik Lazović i direktora Biroa za razvoj Međunarodne unije za telekomunikacije Brahimom Sanouom MIXP-u

DETALJNIJE

04.07.2016 Centar informacionog sistema

Održana radionica o BGP rutiranju i BIRD aplikaciji

DETALJNIJE

31.08.2015 Centar informacionog sistema

NACIONALNA TAČKA RAZMJENE INTERNET SAOBRAĆAJA U CIS-U

DETALJNIJE