Obavještenja   >>>

03.05.2018 Komunikacijski i PR centar

Studentski informator 2018.

DETALJNIJE

13.06.2017 Komunikacijski i PR centar

Strategija komunikacije i akcioni plan

DETALJNIJE

13.06.2017 Komunikacijski i PR centar

Godišnji izvještaj rektora o radu "Reforma reforme"

DETALJNIJE