22.11.2017

Bilateralna saradnja sa Slovenijom

 
 

Kameni koral Cladocora caespitosa je jedna od tema kojom su se naučni istraživači dr Vesna Mačić i dr Slavica Petović iz Instituta za biologiju mora, Univerziteta Crne Gore, bavili u Pirani, od 20. do 22. novembra 2017.godine u okviru projekta „Ekološko istraživanje morskih žarnjaka u Piranskom zalivu (Slovenija) i Bokokotorskom zalivu (Crna Gora) sa posebnom pažnjom na mogući uticaj klimatskih i okeanografskih promjena”.

Ovaj dvogodišnji projekat se ostvaruje na osnovu bilateralne saradnje Crne Gore i Slovenije, a sa kolegama iz Slovenije su razmotreni dosadašnji rezultati i razmijenjena stečena iskustva u cilju stvaranja zajedničkog protokola za praćenje zaštićene vrste tzv. kamenog korala (Cladocora caespitosa). Osim toga bilo je govora i o mogućoj daljoj saradnji u novim, budućim projektima.

Na fotografiji je prikazan kameni koral sa bijelim djelovima tzv. "coral bleaching". Bijeljenje korala je posljedica gubljenja simbiotskih algi, a ukoliko ovakav proces potraje može doći i do uginuća.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

10.01.2018 Institut za biologiju mora

Poziv za izražavanje interesa za pozicije spoljnih eksperata na projektu MonteAqua

DETALJNIJE

22.12.2017 Institut za biologiju mora

Konkurs za dizajniranje vizuelnog identiteta Boka Akvarijum

DETALJNIJE

22.12.2017 Institut za biologiju mora
Centar za zaštitu biološke raznovrsnosti mora Boka Akvarijum – MonteAqua. >>>

14.12.2017 Institut za biologiju mora

Radionica na temu potencijalnog uzgoja Jakobove kapice u zalivu

DETALJNIJE

11.12.2017 Institut za biologiju mora

Institut za biologiju nezaobilazan partner u svim istraživanjima Jadranskog mora i Mediterana

DETALJNIJE

05.12.2017 Institut za biologiju mora

Institut za biologiju mora dobio grant za osnivanje Morskog centra za očuvanje biodiverziteta

DETALJNIJE

03.11.2017 Institut za biologiju mora

Proglašena prva zaštićena ribolovna zona u Jadranskom moru (Jabučka kotlina)

DETALJNIJE

31.10.2017 Institut za biologiju mora

Bilateralni projekat sa Italijom - Identifikacija mikropredatora morskih ježeva koji stvaraju baren, uz pomoć molekularnih markera

DETALJNIJE

07.10.2017 Institut za biologiju mora

Učešće na međunarodnom simpozijumu o zagađenju životne sredine i uticaju na život u regionu Mediterana

DETALJNIJE

26.09.2017 Institut za biologiju mora

Biblioteka Kotor i Institut za biologiju mora

DETALJNIJE