10.01.2018

Poziv za izražavanje interesa za pozicije spoljnih eksperata na projektu MonteAqua

 
 

Za potrebe projekta "Centar za zaštitu biološke raznovrsnosti mora Boka Akvarijum – MonteAqua" Univerzitet Crne Gore - Institut za biologiju mora iz Kotora raspisuje poziv za izražavanje interesa za pozicije spoljnih eksperata. Opis procedure i oblasti za koje se raspisuje ovaj poziv možete naći i priloženom dokumentu (005-MA-2018-EOI-External-experts_for-publication.pdf).  

Registraciona procedura

Cilj poziva za izražavanje interesa za pozicije spoljnih eksperata na projektu MonteAqua je izrada liste potencijalnih eksternih eksperata. Zainteresovani za pozicije eksternih eksperata treba da pošalju svoju elektronsku prijavu na sledeću adresu: monteaqua.izbm@ac.me, do 16:00 časova u srijedu, 31. januara 2018.

Tražene informacije

Elektronska prijava treba da sadrži:

  1. Naslovno pismo sa punim kontakt detaljima zainteresovanog eksperta i listu oblasti (jedne ili više) za koju se zainteresovani prijavljuje. Lista oblasti data je u poglavlju broj 7 priloženog dokumenta.
  2. CV (formular biografije je dat u dokumentu 005-MA-2018-CV.docx)

Procedura selekcije

Detaljna procedura selekcije objašnjena je u dokumentu 005-MA-2018-EOI-External-experts_for-publication.pdf.

Informacije

U odeljku „Dokumenti“ nalazi se detaljni opis poziva i formular biografije.

Dokumenti

005_MA_2018_EoI_External_experts_for_publication.pdf

005_MA_2018_CV.DOCX


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

22.02.2018 Institut za biologiju mora

Razgovor sa autorom pobjedničkog rješenja vizuelnog identiteta Boka akvarijuma

DETALJNIJE

21.02.2018 Institut za biologiju mora

Predavanje Instituta za biologiju mora u Opštoj Gimnaziji u Kotoru o zaštiti palasture

DETALJNIJE

22.12.2017 Institut za biologiju mora

Konkurs za dizajniranje vizuelnog identiteta Boka Akvarijum

DETALJNIJE

22.12.2017 Institut za biologiju mora
Centar za zaštitu biološke raznovrsnosti mora Boka Akvarijum – MonteAqua. >>>

14.12.2017 Institut za biologiju mora

Radionica na temu potencijalnog uzgoja Jakobove kapice u zalivu

DETALJNIJE

11.12.2017 Institut za biologiju mora

Institut za biologiju nezaobilazan partner u svim istraživanjima Jadranskog mora i Mediterana

DETALJNIJE

05.12.2017 Institut za biologiju mora

Institut za biologiju mora dobio grant za osnivanje Morskog centra za očuvanje biodiverziteta

DETALJNIJE

22.11.2017 Institut za biologiju mora

Bilateralna saradnja sa Slovenijom

DETALJNIJE

03.11.2017 Institut za biologiju mora

Proglašena prva zaštićena ribolovna zona u Jadranskom moru (Jabučka kotlina)

DETALJNIJE

31.10.2017 Institut za biologiju mora

Bilateralni projekat sa Italijom - Identifikacija mikropredatora morskih ježeva koji stvaraju baren, uz pomoć molekularnih markera

DETALJNIJE