16.05.2017

Institut za biologiju mora učestvovaće u dva projekta finansirana iz EU fondova


Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore osigurao je učešće u dva projekta koji će se realizovati u naredne dvije godine, a finansiraće se iz EU fondova, saopšteno je na II EUSAIR Forumu u Janjini održanom 11-12. maja ove godine. Naime, u prvom ADRION pozivu, Institut za biologiju mora - Univerzitet Crne Gore kao partner učestvovaće u okviru projekata ARIEL i HARMONIA.

Kroz ova dva projekta Institut za biologiju mora će za realizaciju naučno-istraživačke djelatnosti iz fondova EU dobiti priliku da obezbijedi preko 150 000 e.

U okviru projekta Promovisanje transnacionalne mreže za mali obalni ribolov i akvakulturu u Jadransko-jonskoj makroregiji(ARIEL) sarađivaće osam partnerskih institucija, i to po dvije ključne institucije u ovoj oblasti iz Italije, Hrvatske, Grčke i Crne Gore (Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja). Ukupni predviđeni budžet projekta je 1,5 miliona eura od čega Institutu za biologiju mora je opredijeljeno oko 103 000e.

Cilj projekta je uspostavljanje inovativne transnacionalne mreže između akademsko-istraživačkih centara, zakonodavne i izvršne vlasti u korist klasterisanja dva sektora od ključnog značaja za privredu  Jadransko-jonske makroregije: mali obalni ribolov i akvakultura.

U projektu Usklađivanje i umrežavanje za procjenu zagađivača u Jonskom i Jadranskom moru (HarmoNIA)  uključeno je 10 institucija, i to: Italijanski nacionalni institut za zaštitu i istraživanje životne sredine, Region zapadne Grčke i Helenski centar za istraživanje mora (Grčka), Nacionalni institute za biologiju  i  Slovenačka agencija za zaštitu životne sredine(Slovenija), Institut za oceanografiju i ribarstvo i Institut Ruđer Bošković (Hrvatska),Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore i Poljoprivredni univerzitet Tirana (Albanija), kao i 4 pridružena partnera: Direktorat Ministarstva za ekonomski razvoj iz Italije, Opština Drač iz Albanije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma iz Crne Gore i Ministarstvo zaštite životne sredine i prirode iz Hrvatske. Vodeći partner je Nacionalni institut za okeanografiju i eksperimentalnu geofiziku (OGS) iz Trsta, Italija. Projekat će trajati 22 mjeseca sa budžetom od 1, 367,558.00 €, od čega predviđeni budžet  za Institut za biologiju mora iznosi 50,000.00€.

Glavni cilj projekta HarmoNIA je jačanje transnacionalnih okvira za bolje međudjelovanje postojećih baza podataka za upravljanje morskom sredinom u cilju promovisanja dostupnosti podataka i unapređenja znanja o morskom ekosistemu, kako bi se osigurala dobra osnova za implementaciju Okvirne direktive o morskoj startegiji (MSFD) i UNEP / MAP protokola u Jadransko - jonskom regionu.

Projekat će obezbjediti osnovne alate za procjenu rizika od kontaminacije u ranjivim priobalnim zonama područja analize slučaja. Od rezultata ovog projekta korist će imati institucije uključene u implementaciju MSFD direktive i UNEP / MAP protokola, lokalni, regionalni i nacionalni organi nadležni za procjenu, upravljanje i očuvanje životne sredine, javna i privatna tijela uključena u planiranje morskog i  priobalnog pojasa, kao i istraživačke institucije.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

22.02.2018 Institut za biologiju mora

Razgovor sa autorom pobjedničkog rješenja vizuelnog identiteta Boka akvarijuma

DETALJNIJE

21.02.2018 Institut za biologiju mora

Predavanje Instituta za biologiju mora u Opštoj Gimnaziji u Kotoru o zaštiti palasture

DETALJNIJE

10.01.2018 Institut za biologiju mora

Poziv za izražavanje interesa za pozicije spoljnih eksperata na projektu MonteAqua

DETALJNIJE

22.12.2017 Institut za biologiju mora

Konkurs za dizajniranje vizuelnog identiteta Boka Akvarijum

DETALJNIJE

22.12.2017 Institut za biologiju mora
Centar za zaštitu biološke raznovrsnosti mora Boka Akvarijum – MonteAqua. >>>

14.12.2017 Institut za biologiju mora

Radionica na temu potencijalnog uzgoja Jakobove kapice u zalivu

DETALJNIJE

11.12.2017 Institut za biologiju mora

Institut za biologiju nezaobilazan partner u svim istraživanjima Jadranskog mora i Mediterana

DETALJNIJE

05.12.2017 Institut za biologiju mora

Institut za biologiju mora dobio grant za osnivanje Morskog centra za očuvanje biodiverziteta

DETALJNIJE

22.11.2017 Institut za biologiju mora

Bilateralna saradnja sa Slovenijom

DETALJNIJE

03.11.2017 Institut za biologiju mora

Proglašena prva zaštićena ribolovna zona u Jadranskom moru (Jabučka kotlina)

DETALJNIJE