16.05.2017

Institut za biologiju mora učestvovaće u dva projekta finansirana iz EU fondova


Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore osigurao je učešće u dva projekta koji će se realizovati u naredne dvije godine, a finansiraće se iz EU fondova, saopšteno je na II EUSAIR Forumu u Janjini održanom 11-12. maja ove godine. Naime, u prvom ADRION pozivu, Institut za biologiju mora - Univerzitet Crne Gore kao partner učestvovaće u okviru projekata ARIEL i HARMONIA.

Kroz ova dva projekta Institut za biologiju mora će za realizaciju naučno-istraživačke djelatnosti iz fondova EU dobiti priliku da obezbijedi preko 150 000 e.

U okviru projekta Promovisanje transnacionalne mreže za mali obalni ribolov i akvakulturu u Jadransko-jonskoj makroregiji(ARIEL) sarađivaće osam partnerskih institucija, i to po dvije ključne institucije u ovoj oblasti iz Italije, Hrvatske, Grčke i Crne Gore (Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja). Ukupni predviđeni budžet projekta je 1,5 miliona eura od čega Institutu za biologiju mora je opredijeljeno oko 103 000e.

Cilj projekta je uspostavljanje inovativne transnacionalne mreže između akademsko-istraživačkih centara, zakonodavne i izvršne vlasti u korist klasterisanja dva sektora od ključnog značaja za privredu  Jadransko-jonske makroregije: mali obalni ribolov i akvakultura.

U projektu Usklađivanje i umrežavanje za procjenu zagađivača u Jonskom i Jadranskom moru (HarmoNIA)  uključeno je 10 institucija, i to: Italijanski nacionalni institut za zaštitu i istraživanje životne sredine, Region zapadne Grčke i Helenski centar za istraživanje mora (Grčka), Nacionalni institute za biologiju  i  Slovenačka agencija za zaštitu životne sredine(Slovenija), Institut za oceanografiju i ribarstvo i Institut Ruđer Bošković (Hrvatska),Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore i Poljoprivredni univerzitet Tirana (Albanija), kao i 4 pridružena partnera: Direktorat Ministarstva za ekonomski razvoj iz Italije, Opština Drač iz Albanije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma iz Crne Gore i Ministarstvo zaštite životne sredine i prirode iz Hrvatske. Vodeći partner je Nacionalni institut za okeanografiju i eksperimentalnu geofiziku (OGS) iz Trsta, Italija. Projekat će trajati 22 mjeseca sa budžetom od 1, 367,558.00 €, od čega predviđeni budžet  za Institut za biologiju mora iznosi 50,000.00€.

Glavni cilj projekta HarmoNIA je jačanje transnacionalnih okvira za bolje međudjelovanje postojećih baza podataka za upravljanje morskom sredinom u cilju promovisanja dostupnosti podataka i unapređenja znanja o morskom ekosistemu, kako bi se osigurala dobra osnova za implementaciju Okvirne direktive o morskoj startegiji (MSFD) i UNEP / MAP protokola u Jadransko - jonskom regionu.

Projekat će obezbjediti osnovne alate za procjenu rizika od kontaminacije u ranjivim priobalnim zonama područja analize slučaja. Od rezultata ovog projekta korist će imati institucije uključene u implementaciju MSFD direktive i UNEP / MAP protokola, lokalni, regionalni i nacionalni organi nadležni za procjenu, upravljanje i očuvanje životne sredine, javna i privatna tijela uključena u planiranje morskog i  priobalnog pojasa, kao i istraživačke institucije.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

14.05.2018 Institut za biologiju mora

Radionica o invazivnim i unesenim vrstama

DETALJNIJE

12.05.2018 Institut za biologiju mora

Održan prvi sastanak BLUE LAND projekta u Tirani

DETALJNIJE

05.05.2018 Institut za biologiju mora

Dogovorena saradnja između Instituta za biologiju mora i Tsukuba Univerziteta iz Japana

DETALJNIJE

23.04.2018 Institut za biologiju mora

Početni sastanak projekta HarmoNIA

DETALJNIJE

16.04.2018 Institut za biologiju mora

Održan prvi sastanak Interreg IPA projekta WELCOME u Lecce-u

DETALJNIJE

30.03.2018 Institut za biologiju mora

Predstavnici Instituta za biologiju mora na radionici o ublažavanju uticaja biološke invazije u Mediteranu

DETALJNIJE

05.03.2018 Institut za biologiju mora

Poziv za učešće u promociji podvodnog svijeta južnog Jadrana

DETALJNIJE

02.03.2018 Institut za biologiju mora

Prvi sastanak projekta Ariel u Ankoni

DETALJNIJE

28.02.2018 Institut za biologiju mora

Održana radionica u Rimu u organizaciji Fao-Adriamed-MedReAct

DETALJNIJE

22.02.2018 Institut za biologiju mora

Razgovor sa autorom pobjedničkog rješenja vizuelnog identiteta Boka akvarijuma

DETALJNIJE