Ekonomski fakultet

Potpisan sporazum o saradnji između Ekonomskog fakulteta i kompanije "Pravni ekspert"Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore i kompanija "Pravni ekspert" doo iz Podgorice potpisali su sporazum o saradnji. U ime Ekonomskog fakulteta sporazum je potpisao dekan prof. dr Nikola Milović, a u ime firme "Pravni ekspert" Sreten Šćepanović, osnivač kompanije. 

Sporazumom je predviđena realizacija niza akivnosti, koje između ostalog obuhvataju:  

- aktiviranje licenci za korišćenje  softvera "Katalog propisa 2017 Academic" u biblioteci  i računarskoj sali za potrebe Fakulteta; 

 - održavanje obuke za korišćenje softvera, 

- ažuriranje i održavanje softvera, kao i redovno obavještavanje studenata i ostalih zainteresovanih lica o promjenama na softveru u cilju pravilnog korišćenja istog

 - priprema studenata za bolje snalaženje na tržištu rada korišćenjem savremenog softverskog alata. 

Sporazumom je uspostavljen osnov za kontinuiranu saradnju ugovornih strana radi ostvarivanja sljedećih ciljeva: unapređenja poslovnog ambijenta kroz realizaciju zajedničkih aktivnosti; promovisanje dobre korporativne prakse i standarda poslovanja; razvoj i promocija društveno odgovornog poslovanja. 

Studentima sa indeksom Ekonomskog fakulteta će biti omogućeno dobijanje besplatne licence za korišćenje softvera "Katalog propisa 2017", u kojem se nalazi preko 170 hiljada propisa, sudska i poreska praksa kao i konkretni primjeri brojni pravnih akata.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print