Ekonomski fakultet

Regionalni vodovod - Konkurs za dodjelu stipendijaJP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ dodjeljuje stipendije najboljim studentima osnovnih i specijalističkih akademskih studija u Crnoj Gori.

Za dodjelu stipendije mogu konkurisati studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koji pohađaju studije Ekonomije. 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su prvi put upisali semestar stuijske 2017/2018. godine, kao i redovni studenti koji su prema nastavnom programu položili sve ispite i postigli indeks uspjeha u toku studija najmanje 8,50.

Studenti koji konkurišu za stipendiju moraju dostaviti: 

  • Formular za prijavu (u prilogu);
  • Potvrdu o redovnom upisu akademske godine 2017/2018.;
  • Uvjerenje o položenim ispitima sa prethodnih godina studija;
  • Uvjerenje o državljanstvu;
  • Uvjerenje o prebivalištu. 

Rok za podnošenje dokumenata je do 31. oktobra 2017. godine. 

Dokumenta dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: headoffice@regionalnivodovod.me

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print