Ekonomski fakultet

Studenti koji su stekli uslov da pređu u budžetski finansirane studente u studijskoj 2017/2018.A) Spisak samofinansirajućih studenata, generacija 2016. koji su položili 60 ECTS kredita sa prve godine i stekli uslov da pređu u budžetski finansirane studente u studijskoj 2017/2018. godini:

Broj indeksa Indeks uspjeha
1.Lojanica Luka 16/150 8.42
2.Mujahodžić Elma 16/233 8.17
3.Petričević Nina 16/241 8.13
4.Lajović Andijana 16/195 8.07
5.Kolić Amina 16/152 8.02
6.Nišavić Stefan 16/240 7.62
7.Nedović Jovana 16/128 7.50
8.Hajduković Iva 16/243 7.38
9.Parapid Maja 16/184 7.37
10.Rončević Irena 16/185 7.37
11.Garić Jovana 16/180 7.33
12.Šaban Đorđije 16/179 7.27
13.Marković Nađa 16/122 7.10
14.Malović Bojana 16/238 7.00
15.Kljajević Dajana 16/153 6.93
16.Drašković Ivana 16/171 6.85
17.Miljević Katarina 16/169 6.83

B) Spisak samofinansirajućih studenata, generacija 2015. koji su položili 120 ECTS kredita sa prethodne dvije godine i stekli uslov da pređu u budžetski finansirane studente u studijskoj 2017/2018. godini:
Broj indeksa Indeks uspjeha
1. Bogićević Tijana 15/148 7.30
2. Janković Mira 15/170 7.11

C) Od samofinansirajućih studenata, generacija 2014. niko nije ostvario 180 ECTS kredita sa prethodne tri godine i samim tim niko nije stekao uslov finansiranja iz budžeta, u studijskoj 2017/2018. godini.


NAPOMENA:

Studenti koji imaju primjedbe na datu listu, hitno da se jave šefu studentse službe do 12.10.2017. godine u terimu od 10 do 12 časova.

Konačan spisak studenata koji su stekli uslov da pređu u budžetski finansirane studente u studijskoj 2017/2018. biće objavljen nakon verifikacije od strane Senata Univerziteta Crne Gore

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print