10.11.2017

Crnogorske arhitekte sa međunarodno priznatom diplomom


Studijski program Arhitektura Arhitektonskog fakulteta u Podgorici usklađen je sa Direktivom 2005/36 Evropskog parlamenta i vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija u Evropskoj uniji kojom su, između ostalog, definisane stručne kvalifikacije za regulisane profesije, među kojima je i profesija arhitekte, kaže u razgovoru za web portal Univerziteta Crne Gore dekan prof. dr Svetislav. G. Popović.

- Ovom Direktivom su propisani uslovi za osposobljavanje arhitekte, koji pokrivaju različite teorijske i praktične aspekte arhitektonskog i urbanističkog projektovanja i uključuju niz kompetencija i vještina – objašnjava dekan Popović.

ImageStudije na Arhitektonskom fakultetu prema novom, integrisanom, modelu traju pet godina, a studenti stiču međunarodno priznatu diplomu sa zvanjem magistar/master arhitekture.

- Međunarodna uporedivost kurikuluma i ishoda učenja za studijski program Arhitektura je postignuta i konkurentna – dodaje dekan Popović, navodeći da im cilj obrazovanje i profesionalno osposobljavanje arhitekte opšteg profila, koji ima sposobnosti integralnog problemskog pristupa, profesionalnog uključivanja i djelovanja u širokom spektru poslova arhitektonske i urbanističke prakse.

Cilj je i da studenti Arhitekture stiču profesionalne vještine, koje su primarni preduslov za samostalno djelovanje arhitekte u oblasti arhitektonskog i urbanističkog projektovanja, urbanističkog planiranja i realizacije arhitektonskih objekata, kao i u specifičnim podoblastima arhitektonske prakse.

- Takođe, i sticanje kvalifikacija za poslove iz područja arhitekture, urbanizma i arhitektonskih tehnologija u oblastima obrazovanja, kulture, svih nivoa uprave, zaštite životne sredine, naučno-istraživačkim i drugim djelatnostima. Cilj nam je i obezbjeđenje osnovnog obrazovanja arhitekata u skladu sa principima Evropskog prostora visokog obrazovanja – kazao je dekan Popović.

Dekan objašnjava da je praktična nastava na Arhitektonskom fakultetu u dosadašnjoj nastavnoj praksi realizovana u sklopu stručnih predmeta. „Praksa je unaprijeđena kroz aktuelne reforme obrazovanja, primjenom na sve stručne predmete i sve godine studija, ali i kroz vannastavnu stručnu praksu, stručne radionice, saradnju sa privredom i međunarodnu razmjenu studenata“.

Govoreći o prostornim i drugim kapacitetima Fakulteta, dekan Popović objašnjava da su prostorni kapaciteti na Arhitektonskom fakultetu u pogledu nastavnih i naučnoistraživačkih aktivnosti ograničeni, ali da uprava intenzivno radi na iznalaženju rješenja za izgradnju druge faze zgrade Fakulteta.

- To bi u značajnoj mjeri doprinijelo efikasnijoj organizaciji i realizaciji nastavnog procesa, osiguralo naprednije uslove za bavljenje naučnoistraživačkim radom, ali i intenziviranje stručne djelatnosti fakulteta – rekao je dekan Popović.   

On navodi i da Arhitektonski fakultet ulaže značajan napor u pogledu ostvarivanja saradnje sa drugim fakultetima na međunarodnom nivou.

- Postignuta je saradnja kroz Erasmus + i druge programe mobilnosti, kao i istraživanja, sa više fakulteta iz različitih zemalja - Austrije, Letonije, Španije, Italije, Grčke, Poljske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država. U procesu implementacije reformisanog integrisanog petogodišnjeg modela studija, akcenat će u narednom periodu biti stavljen na dalje unapređenje međunarodne referentnosti Arhitektonskog fakulteta i Univerziteta Crne Gore – tvrdi dekan Popović.

On kaže i da je u relativno kratkoj istoriji, Arhitektonski fakultet postao prepoznatljiv po različitim aktivnostima - od nastavnih, koje su djelimično predstavljene u Monografiji i izložbi "10 godina Arhitektonskog fakulteta", do brojnih stručnih i naučnih u kojima učestvuju nastavnici i saradnici.

- Trenutno se mogu izdvojiti aktuelni projekti u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore, od kojih je jedan upravo završen, a odnosi se na Procjenu uticaja dosadašnjih zahvata unutar područja Boke Kotorske na sveukupnu baštinu. Projekat je rađen u saradnji sa ekspertima Sveučilišta iz Zagreba i Fakulteta iz Torina. Ovaj projekat je od posebne važnosti jer doprinosi očuvanju  kulturnih dobara Crne Gore, kao važnih prostornih i društvenih resursa, naročito u osjetljivim područjima kao što je zaštićeni prostorni fragment Kotora sa UNESCO liste svjetske baštine – kazao je dekan Popović.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

20.06.2018 Arhitektonski fakultet

Konkurs za upis u prvu godinu studija

DETALJNIJE

11.06.2018 Arhitektonski fakultet

Apsolventsko veče 2018.

DETALJNIJE

30.05.2018 Arhitektonski fakultet

Uspjeh studenata Arhitektonskog fakulteta na regionalnom takmičenju EBEC Balkan 2018.

DETALJNIJE

28.05.2018 Arhitektonski fakultet

Dekan primio studente povodom uspjeha na takmičenju EBEC Balkan 2018.

DETALJNIJE

24.05.2018 Arhitektonski fakultet

Održane konsultacije za maturante

DETALJNIJE

22.05.2018 Arhitektonski fakultet

Prof.dr Rifat Alihodžić na METU Univerzitetu u Ankari

DETALJNIJE

15.05.2018 Arhitektonski fakultet

Donijet Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija

DETALJNIJE

08.05.2018 Arhitektonski fakultet

Uspješno realizovano više aktivnosti Arhitektonskog fakulteta na sajmu SPACE

DETALJNIJE

03.05.2018 Arhitektonski fakultet

Rad profesorice Perović u monografiji Springera  

DETALJNIJE

03.05.2018 Arhitektonski fakultet

Studenti Arhitektonskog fakulteta na Arhitektonskom studentskom kongresu ASK 2018.

DETALJNIJE