16.06.2016

Studentska publikacija_Interpolacija _ kao kontekst unutrašnje arhitekture

 
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

IZDAVAČ:  Arhitektonski fakultet /Univerzitet Crne Gore

ZA IZDAVAČA: Doc. dr Svetislav Popović

UREDNICI: Doc. dr Veljko Radulović, Sanja Paunović Žarić, MsC Ema Alihodžić Jašarović

Predmetna publikacija predstavlja prikaz odabranih studentskih istraživanja i finalnih projekata na predmetu Enterijer u toku studijskih godina 2012/13. i 2013/14. godine. Organizovanjem izložbi, prezentovanjem mogućnosti i edukacijom stanovništva od strane visokoškolskih istitucija, strukovnih udruženja i struke, može se ukazati na važnost očuvanja tradicije. Bokeška ulica u Podgorici predstavlja živopisan gradski ambijent koji je svojom slojevitošću i ambijentalnim svojstvima bio motivišući faktor za istraživanje i stvaranje studenata i nastavnog osoblja Arhitektonskog fakulteta iz Podgorice. Rad se odvijao kroz simuliranu interpolaciju novog objekta u ulični niz, ili rekonstrukcije postojećih struktura. Pod sloganom „Arhitektura je izašla u grad!” širokom auditorijumu se kroz interaktivnu izložbu ukazalo se na važnost, slojevitost i mogućnosti očuvanja elemenata identiteta gradskog prostora.

Unutrašnja arhitektura kao sastavni dio arhitektonske discipline, nerazdvojni je element arhitektonskog i egzistencijalnog konteksta. Od početaka civilizacije predstavlja simboličko-arhetipski elemenat ljudskog staništa. Veći dio života današnjice odvija se u unutrašnjim, fizički ograničenim i ambijentalno definisanim prostorima. Kao takva, unutrašnja arhitektura ili enterijer postaje zahvalan projektnatski medijum za istraživanje ljudskih relacija sa prostorom, materijalima, osvjetljenjem i ambijentalnim situacijama. Istovremeno postaje snažan emiter identitetskih poruka, i stavova pojedinaca ili grupe korisnika određenog prostornog sklopa. Zahvaljujući ovome, uz intezivni razvoj tehnologija i sistema komunikacije, unutrašnja arhitektura postaje medijski opšte prisutna disciplina čija znanja i vještine postaju sve dostupnijie. Dostupnost se ostvaruje prevashodno kroz Lifestyle medijski kontekst u kome najčešće borave teme enterijera. Ovakva izloženost discipline je dvojakog efekta. Laka dostupnost i prividna sposobnost javnosti da kreira i kritikuje diskurs unutrašnje arhitekture pogoduje njenoj popularnosti, time i značaju koji se ogleda u profesionalnom omasovljenju, razvoju prateće tehnologije i industrije, a sve zajedno rezultuje podizanjem kvalitativnih standarda ove prakse. Sa druge strane, predmetna izloženost discipline može da dovede do relativizacije vrijednosnih kriterijuma što rezultuje smanjenom vidljivošću pozitivne prakse. Ovo posebno važi u kontekstu ograničenih tržišta, kakvo je crnogorsko.  To je aktuelan i neizbježan uticajni faktor za dodatno promišljanje formativnog procesa budućih profesionalaca u oblasti unutrašnje arhtekture. 

Navedene okolnosti i pretpostavke čine važan element okvira za definisanje nastavnog programa na predmetima Enterijera u okviru nastave na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. U tom smislu, namjera je da studenti osim savladavanja osnovnih znanja i vještina iz predmeta, steknu iskustva projektovanja u specifičnim kontekstualnim situacijama, čime bi dodatno animirali svoje kreativne i stručne potencijale, primjenjujući ih u stvaranju nove arhitektonske vrijednosti. Jedna od zahvalnih tema za realizaciju ove ideje jeste upravo zadatak Interpolacije koji podrazumijeva imperativ dogradnje urbanog i arhitektonskog identiteta lokacije, u uslovima definisanog, ograničenog i kulturno slojevitog konteksta. 

Ovakve okolnosti prepoznate su u Bokeškoj ulici u Podgorici gdje je i locirano istraživanje studijske godine 2012/13. Ova ulica predstavlja živopisan gradski ambijent koji je svojom slojevitošću i ambijetnalnim svojstvima bio motivišući faktor za istraživanje i stvaranje. Rad se odvijao kroz simuliranu interpolaciju novog objekta u ulični niz, ili interpolaciju prilikom rekonstrukcije postojećih struktura. Porodično stanovanje i poslovni – kreativni inkubator definisani su kao programski okvir za istraživanje i projektovanje.

Reafirmacija autentičnih i vitalnih ambijenata grada pokazala se kao zahvalan projektantski izazov. Istraživanje je potvrdilo da se ista može ostvariti i kroz istraživanje mogućnosti i koncepata unutrašnje arhitekture i njene relacije sa jasno definisanim fizičkim i kulturnim kontekstom. 

Usljed polazne premise o neodvojivosti unutrašnje arhitekture od ukupnosti discipline, zadatak je podrazumjevao i izradu idejnog arhitektosnkog rješenje čitavog objekta, a zatim njegovu razradu do nivoa idejnog arhitektonskog rješenja enterijera.

Program stambenog objekta trebalo je definisati prema karakteru korisnika koji ga nastanjuju. Studenti su  simulirali broj, starosnu i profesionalnu strukturu porodice ili pojedinca koji nastanjuje predmetni prostor, a zatim su definisali adekvatan programski sadržaj objekta. Moguće je bilo, kao dopunski sadržaj, projektovati i manji poslovni prostor u prizemlju objekta. 

Programski zadatak druge grupe studenata bio je poslovni – kreativni inkubator. U cilju osnaživanja malih preduzeća i početnika u biznisu prepoznata je potreba afirmacije generisanja poslovnih inkubatora. Ova praksa je poznata u zemljama Evropske unije i regiona, i do sada uspješno kreira poslovni ambijent za zapošljavanje mladih stručnjaka iz različitih oblasti. Inicijativa se posebno odnosi na tzv.  kreativne industrije poput: arhitekture, dizajna (grafičkog, industrijskog, modnog), IT sektora, digitalne produkcije itd. 

Na zadatoj lokaciji u Bokeškoj ulici bilo je potrebno uraditi idejno arhitektosnko rješenje poslovnog inkubatora, a zatim ga razraditi do nivoa idejnog arhitektonskog projetka enterijera. Ponuđena je i mogućnost projektovanja rekonstrukcije postojećih objekata.

Program inkubatora trebalo je da kreira uslove boravka i rada nekoliko timova i pojedinaca iz komplementarnih polja kreativnog djelovanja prema izboru projektanta. Program je koncipiran i dopunjavan u zavisnosti od funkcionalnog karaktera inkubatora. Broj članova inkubatora je oko 15. Površinu pojedinačnih funkcionalnih jedinica, kao i ukupna površina inkubatora određivana je u zavisnosti od potencijala lokacije.

Afirmacija izučavanja unutrašnjih kontradiktornosti ili polova discipline bila je polazna platforma za definiciju konkretnog projektnog programa i fizičkog konteksta istraživanja – odabira konkretne lokacije u uličnom nizu. 

Dvojnost unutra/spolja i anvelopa/sadržaj bila je zahvalna za polazne zaključke i koncepte koji su opredjelili dalji razvoj projekata u oba programska okruženja. Kao konceptualna vodilja u nastavku njegove izrade definisana je potreba za kreiranjem identiteta, identifikovanjem sa mjestom u kome se boravi, radi ili živi.

Metode konstruisanja identiteta unutrašnjeg prostora definisane su kroz nekoliko nastavnih poglavlja koje su studenti pohađali u okviru teoretskog djela nastave, a prvenstveno kroz:

Sagledavanje i valorizaciju fizičkog konteksta i programskih okolnosti zadatka,

Kreiranje doživljaja trodimenzionalnog prostora / oblikovanje i kompozicija,

Stimulacija senzora vida, zvuka, dodira, mirisa kao preduslova osnovnih doživljajnih iskustava ambijenta,

Adekvatan tretman sistema osvjetljenosti, izvora i boja svjetla, njihovog usmjerenja i

Dijalog materijala i boja kao osnovnog elementa percepcije unutrašnjeg prostora.

Rezultati jednosemestralnog rada na predmetnom istraživanju ilustrovali su raznovrsnost konceptualnih pristupa programima, kao i arhitektonskog tretmana zadatih tema. Odabrana grupa semestralnih radova potvrdila je ovladavanje znanjima i vještinama discipline, i istovremeno je ostvarila značajan iskorak u području arhitektonske inovacije i eksperimenta. Originalna tumačenja zadatka Interpolacije, jasne i snažne relacije između koncepata unutrašnjeg prostora i ukupnog arhitektonskog sklopa kandidovale su određeni dio radova za javnu prezentaciju.   Ista je upriličena u formi izložbe održane 10. jula 2013. u Bokeškoj ulici u Podgorici.

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

20.06.2018 Arhitektonski fakultet

Konkurs za upis u prvu godinu studija

DETALJNIJE

11.06.2018 Arhitektonski fakultet

Apsolventsko veče 2018.

DETALJNIJE

30.05.2018 Arhitektonski fakultet

Uspjeh studenata Arhitektonskog fakulteta na regionalnom takmičenju EBEC Balkan 2018.

DETALJNIJE

28.05.2018 Arhitektonski fakultet

Dekan primio studente povodom uspjeha na takmičenju EBEC Balkan 2018.

DETALJNIJE

24.05.2018 Arhitektonski fakultet

Održane konsultacije za maturante

DETALJNIJE

22.05.2018 Arhitektonski fakultet

Prof.dr Rifat Alihodžić na METU Univerzitetu u Ankari

DETALJNIJE

15.05.2018 Arhitektonski fakultet

Donijet Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija

DETALJNIJE

08.05.2018 Arhitektonski fakultet

Uspješno realizovano više aktivnosti Arhitektonskog fakulteta na sajmu SPACE

DETALJNIJE

03.05.2018 Arhitektonski fakultet

Rad profesorice Perović u monografiji Springera  

DETALJNIJE

03.05.2018 Arhitektonski fakultet

Studenti Arhitektonskog fakulteta na Arhitektonskom studentskom kongresu ASK 2018.

DETALJNIJE