25.11.2017

Studentkinja Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Nikolina Sekulović dobitnica stipendije Inženjerske komore Crne Gore


Nikolina Sekulović, studentkinja specijalističkih studija Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, dobitnica je stipendije Inženjerske komore Crne Gore za 2017/18.godinu.

http://www.ingkomora.me/ikcg_sajt/site_cg/public/index/artikli?id=3227

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

24.05.2018 Arhitektonski fakultet

KONSULTACIJE ZA MATURANTE

DETALJNIJE

22.05.2018 Arhitektonski fakultet

Prof.dr Rifat Alihodžić na METU Univerzitetu u Ankari

DETALJNIJE

15.05.2018 Arhitektonski fakultet

Donijet Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija

DETALJNIJE

08.05.2018 Arhitektonski fakultet

Uspješno realizovano više aktivnosti Arhitektonskog fakulteta na sajmu SPACE

DETALJNIJE

03.05.2018 Arhitektonski fakultet

Rad profesorice Perović u monografiji Springera  

DETALJNIJE

03.05.2018 Arhitektonski fakultet

Studenti Arhitektonskog fakulteta na Arhitektonskom studentskom kongresu ASK 2018.

DETALJNIJE

02.05.2018 Arhitektonski fakultet

AKTIVNOSTI ARHITEKTONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA CRNE GORE na sajmu SPACE

DETALJNIJE

01.05.2018 Arhitektonski fakultet

Uspjeh studenata Arhitektonskog fakulteta u okviru Dana inženjera

DETALJNIJE

30.04.2018 Arhitektonski fakultet

Stručna posjeta studenata gradilištu Luštica Bay u Krtolama, Tivat

DETALJNIJE

24.04.2018 Arhitektonski fakultet

Arhitektonski fakultet na Danu otvorenih vrata

DETALJNIJE