22.12.2017

Izložba studenata arhitekture 25. decembra


Izložba studenata Arhitekture Univerziteta Crne Gore „Urbana obnova naselja Orja Luka“, biće otvorena 25. decembra 2017, u 12.00 sati, u Centru za kulturu, u Danilovgradu. Postavka radova će trajati do 31. decembra.

U okviru predmeta Urbana obnova, završna godina specijalističkih studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,  pod mentorstvom profesora dr Svetislava G. Popovića, petnaest studenata u saradnji sa dva asistenta (mr Jelena Bajić Šestović  i msc Sanja Vlahović), imalo je za zadatak obnovu i reaktivaciju sela Orja Luka, opština Danilovgrad.

Studenti urbanističkog smjera su kroz semestralne radove prikazali iscrpnu urbanističko-arhitektonsku analizu postojećeg stanja Orje Luke, nakon čega su konačan rezultat seminarskog rada grupisali kroz tri urbanističko-arhitektonska rješenja.

U neposrednom kontaktom sa realnim problemima zapostavljanja i izumiranja istorijskih, kulturnih i prirodnih nasleđa koji karakterišu ruralna naselja Crne Gore, studenti su petomjesečnim radom na terenu, pokrenuli analize i donosili zaključke.

Konačan ishod rada od tri grupe od po pet studenata, su tri modela revitalizacije ruralnog naselja Orja Luka, kroz konkretne intervencije i sugestije na vrijedno istorijsko i prirodno naslijeđe predmetnog zahvata. Transformacija zapuštenih javnih površina, održivost razvoja naselja, prenamjena postojećih ruševina i istorijski važnih objekata, implementiranje novih urbanističkih poteza i arhitektonskih struktura, predstavlja dio vizije budućeg karaktera ruralnog naselja Orja Luka.

Studenti koji su dali doprinos formiranju novih ideja za prostor Orje Luke su: Ivana Kapetanović, Aida Kujović, Anđela Marković, Anja Lješković, Ana Nenezić, Danica Čvorović, Marija Petričević,  Jovana Jušković, Marina Dubljanić, Miloš Šćepanović, Ognjen Bjelica, Nikola Popović, Milan Rahović ,  Vlado Jegdić i  Stefan Mušikić.

Na izložbi radova na temu Urbana obnova Orje Luke,  prikazani su rezultati istraživanja, predstavljeni kroz odgovarajući metodološki pristup u razradi predmetnog zahvata, koji predstavljaju dobru podlogu za buduću plansku i arhitektonsku dokumentaciju, a sve u cilju valorizacije i unapređenja kulturnog predjela dijela opštine Danilovgrad.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

06.02.2018 Arhitektonski fakultet

Doc.dr Svetlana K. Perović jedan od autora knjige u izdanju Springera

DETALJNIJE

28.01.2018 Arhitektonski fakultet

Saradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici i Arhitektonskog fakulteta u Ljubljani

DETALJNIJE

24.01.2018 Arhitektonski fakultet

Sastanak danskog arhitekte Prof. Jana Gela sa dekanom Arhitektonskog fakulteta

DETALJNIJE

20.01.2018 Arhitektonski fakultet

Međunarodni konkurs za koncept i sadržaj crnogorske postavke na 16. međunarodnom Bijenalu arhitekture u Veneciji 2018.

DETALJNIJE

29.12.2017 Arhitektonski fakultet

Posjeta Ministra održivog razvoja i turizma Arhitektonskom fakultetu

DETALJNIJE

25.12.2017 Arhitektonski fakultet

SRETNI PRAZNICI

DETALJNIJE

29.11.2017 Arhitektonski fakultet

Prva nagrada prof. Veljku Raduloviću_ KONKURS Urbanističko-arhitektonsko rješenje objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

DETALJNIJE

25.11.2017 Arhitektonski fakultet

Studentkinja Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Nikolina Sekulović dobitnica stipendije Inženjerske komore Crne Gore

DETALJNIJE

14.11.2017 Arhitektonski fakultet

Studenti arhitektonskog fakulteta na međunarodnom arhitektonskom simpozijumu DANI ORISA 2017.

DETALJNIJE

13.11.2017 Arhitektonski fakultet
Objavljen konkurs za Erasmus+ program za 2018.. >>>