20.12.2017

Posjeta postdiplomaca NBCG „Đurđe Crnojević“

 
 

Studenti postdiplomskih studija sa četiri studijska programa (crnogorski, srpski, italijanski i engleski jezik i književnost) su 18. decembra 2017. godine, u okviru predmeta Tehnika naučnog rada, sa profesoricom Dušankom Popović, posjetili NBCG „Đurđe Crnojević“ na Cetinju. Cilj studijske posjete bio je proširiti znanja i vještine neophodne za korišćenje bibliotečkih izvora tokom izrade naučnog rada.

Program posjete obuhvatio je obilazak biblioteke i upoznavanje sa njenim odjeljenjima, njihovim funkcionisanjem i zadacima, kao i načinima skladištenja i čuvanja knjiga, časopisa i periodike. Nakon obilaska, organizovana su predavanja tokom kojih su studenti slušali i razgovarali o značaju informacione i medijske pismenosti za korišćenje bibliotečkih izvora, upoznali mogućnosti korišćenja virtuelne biblioteke kojom su sve biblioteke u zemlji povezane u jedinstven informacijski sistem, kao i načine pretraživanja elektronskog kataloga koji sadrži više stotina hiljada bibliografskih zapisa.

Za postdiplomce bio je interesantan i sistem uzajamne katalogizacije u COBISS.CG, u kojem učestvuje 28 crnogorskih biblioteka (nacionalna, univerzitetske, visokoškolske, javne, specijalne i školske biblioteke), a sadrži više od 432.000 bibliografskih zapisa. COBISS.NET (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi) naziv je mreže koja međusobno povezuje nacionalne bibliografske sisteme Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije, Slovenije, Srbije i Crne Gore i koji omogućava besplatan protok bibliografskih informacija. COBISS Crna Gora (COLIB.CG) predstavlja faktografsku bazu podataka svih crnogorskih biblioteka i sastavni je dio sistema COBISS.Net.

Sve do sada objavljene sveske retrospektivne crnogorske bibliografije 1494–1994. (CB) digitalizovane su i objedinjene u Digitalnu crnogorsku bibliografiju, čime je olakšan pristup ovoj obimnoj količini bibliografskih informacija. Retrospektivne nacionalne bibliografije nastaju iz težnje za prikazivanjem cjelokupnog duhovnog stvaralaštva jednog naroda, izraženog kroz formu štampane riječi ili u drugom obliku. One predstavljaju jedinstven izvor informacija za proučavanje svih oblasti društvenog života.

Studenti su na poklon dobili knjige o informacionoj i medijskoj pismenosti, komunikaciji i digitalnoj kulturi, a sadržaj posjete smatraju posebno korisnim za istraživanja u oblasti jezika i književnosti koja im predstoje.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

01.02.2018 Filološki fakultet

Profesorica Vesna Bulatović u posjeti Poljskoj

DETALJNIJE

24.01.2018 Filološki fakultet

Tokom mobilnosti mnogi otkriju svoje istinsko usmjerenje

DETALJNIJE

23.01.2018 Filološki fakultet

Mobilnost ozbiljna prilika za studente Filološkog fakulteta

DETALJNIJE

25.12.2017 Filološki fakultet

Naučni skup „Književnost i jezik u funkciji promovisanja univerzalnih vrijednosti i identitetskih komponenti crnogorskog društva“

DETALJNIJE

19.12.2017 Filološki fakultet

Posjeta italijanskog režisera Đanluke Barbadorija Studijskom programu za italijanski jezik i književnost

DETALJNIJE

11.12.2017 Filološki fakultet

Erasmus+ za studente engleskog OPOLE

DETALJNIJE

05.12.2017 Filološki fakultet

Njegoševa biblioteka

DETALJNIJE

23.11.2017 Filološki fakultet

Profesor Konstantinović dobio počasni doktorat u Bukureštu

DETALJNIJE

16.11.2017 Filološki fakultet

Предавање проф. др Александра Милановића

DETALJNIJE

13.11.2017 Filološki fakultet

Nedjelja italijanskog jezika

DETALJNIJE