06.03.2018

Profesorica Špadijer u Nici


Profesorica francuskog jezika Sonja Špadijer boravila je u Nici na Univerzitetu Sophia Antipolis gdje je realizovala mobilnost od 22. februara do 2. marta 2018. Tokom pomenutog perioda, u saradnji sa timom iz Laboratorije BCL, pod mentorstvom profesora D. Majafra, profesorica Špadijer realizovala je projekat koji je podrazumijevao nadogradnju Web platforme Hyperbase.

Projekat je zahtijevao prethodnu pripremu koja je podrazumijevala formiranje bibliografije s ciljem kreiranja tekstualne baze podataka i pripremu materijala za skeniranje i kopiranje. Dio literature koji je nedostajao, konsultovan je u univezitetskoj (BU de la Faculté des Lettres) i u gradskoj biblioteci (La Bibliothèque municipale) grada Nice. U narednoj fazi, slijedila je radionica u vezi sa metodologijom i postupcima pripreme unošenja tekstova u bazu, što je između ostalog podrazumijevalo realizaciju OCR (Optical Character Recognishion) procedure pomoću posebnog softvera. Nakon toga uslijedio je rad na transkripciji i korekturi dobijenog tekstualnog materijala, kao i na pripremi istog u txt formatu i unošenje u bazu web platforme Hyperbase.

Rad na izradi baze bio je intenzivan i zahtijevao je punu posvećenost realizaciji projekta svih članova ekipe. Kao rezultat ovih aktivnosti dobijena je baza koju sačinjavaju djela osam frankofonih autora. Baza je trenutno privatnog karaktera sa opcijom da u određenim segmetima preraste u otvorenu bazu.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

12.03.2018 Filološki fakultet

Polaganje međunarodnih DELE ispita za znanje španskog jezika

DETALJNIJE

09.03.2018 Filološki fakultet

Posjeta njemačkog ambasadora

DETALJNIJE

20.02.2018 Filološki fakultet

Profesorica Rajka Glušica na Humboltovom Univerzitetu u Berlinu

DETALJNIJE

01.02.2018 Filološki fakultet

Profesorica Vesna Bulatović u posjeti Poljskoj

DETALJNIJE

24.01.2018 Filološki fakultet

Tokom mobilnosti mnogi otkriju svoje istinsko usmjerenje

DETALJNIJE

23.01.2018 Filološki fakultet

Mobilnost ozbiljna prilika za studente Filološkog fakulteta

DETALJNIJE

25.12.2017 Filološki fakultet

Naučni skup „Književnost i jezik u funkciji promovisanja univerzalnih vrijednosti i identitetskih komponenti crnogorskog društva“

DETALJNIJE

20.12.2017 Filološki fakultet

Posjeta postdiplomaca NBCG „Đurđe Crnojević“

DETALJNIJE

19.12.2017 Filološki fakultet

Posjeta italijanskog režisera Đanluke Barbadorija Studijskom programu za italijanski jezik i književnost

DETALJNIJE

11.12.2017 Filološki fakultet

Erasmus+ za studente engleskog OPOLE

DETALJNIJE