25.11.2017

HERE  seminar o priznavanju prethodnog učenja


 

Obavještavamo vas da u okviru Erasmus+ programa – podrška politikama visokog obrazovanja, Tim eksperata za reformu visokog obrazovanja u Crnoj Gori (HERE) organizuje Seminar o priznavanju prethodnom učenja. Predavač na Seminaru biće prof. Hanne Smidt iz Evropske Asocijacije univerziteta.

Seminar će biti koncipiran kao kombinacija predavanja i radionica, na kom će učesnici biti u prilici da čuju o aspektima priznavanja neformalnog i informalnog obrazovanja, evropske prakse i legislativu kada je ova oblast u pitanju. Učesnici će takođe biti u prilici da čuju o benefitima, procedurama i mogućnostima priznavanja prethodnog učenja u crnogorskom kontekstu, kao i dobre prakse iz EU.

Seminar će se održati od 29 - 30. novembra u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, sa početkom u 9.00. Agenda je u nastavku poruke.  Molimo sve zainteresovane da potvrde učešće na e-mail adresu: neo@ac.me

A G E N D A

HERE SEMINAR on Recognition of Prior Learning

Venue, Rectorate Building UoM, 29-30 November 2017

Day one, November 29, 2017

8.30-9.00        Registration of participants

9.00-9.15      Welcome speeches

  • National Erasmus + Office, Ministry of Education, HERE

9.15-10.15 Introduction to conceptual aspects of recognition of non-formal and informal learning (RPL): EU practices including legal framework (European, national, institutional)  Hanne Smidt, Senior Advisor EUA/ Hanne Smidt Consulting

10.15-11.00  Staff to perform recognition (skills), examples from European universities, challenges for developing and implementing RPL practice/organization and management of RPL process Introduction and discussion  Hanne Smidt, Senior Advisor EUA/ Hanne Smidt Consulting

11.00-11.30 Coffee break

11.30-12.15  Workshop 1: Drivers and benefits of RPL and a  discussing on what RPL means in the Montenegrian context at the moment, and what the benefits are? Introduction by Hanne Smidt, Senior Advisor EUA/ Hanne Smidt Consulting

12.15-12.45 How to organise RPL at institutional and national level: support and guidance )  Hanne Smidt, Senior Advisor EUA/ Hanne Smidt Consulting

12.45-13.30  Lunch

13.30-14.30  RPL Assessment and QA

14.30-15.00  Learners perspective, employers perspective

15.00-16.00  Discussion on the feasibility of evaluating and granting RPL presently – national representative, Representative from the Ministry of education, Biljana Mišovic, t.b.c

16.00-16.30 Coffee break

16.30-17.00  Discussion

Day two, November 30, 2017

9.30-10.30     Examples of institutional approaches, WHO?

10.30-12.00  Workshop 2 Discussion on

              -Institutional commitment for RPL

               -National drivers and initiatives for participation in RPL

               -Staff development on supporting and assessing RPL

12.00-12.30  Report from  Workshop 2

12.30-12.45  Closing remarks

12.45 Lunch


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Obavještenja   >>>

20.04.2018 Filološki fakultet

Konkurs za sufinansiranje školarine na magistarskim i doktorskim studijama

DETALJNIJE

20.04.2018 Filološki fakultet

Jezici i kulture u vremenu i prostoru 8

DETALJNIJE

12.04.2018 Filološki fakultet
OBAVJEŠTENJE O ANKETIRANJU ZA STUDENTE PRVE GODINE OSNOVNIH STUDIJA, STUDENTE SPECIJALISTIČKIH, MAGISTARSKIH I DOKTORSKIH STUDIJA. >>>

12.04.2018 Filološki fakultet

The 8th Conference on Linguistic and Intercultural Education

DETALJNIJE

11.04.2018 Filološki fakultet

Sajam američkih univerziteta

DETALJNIJE

26.03.2018 Filološki fakultet

Naučni skup: Žena u književnosti i jeziku – jezik i književnost o ženi

DETALJNIJE

23.03.2018 Filološki fakultet

CEI 2018-2020

DETALJNIJE

23.03.2018 Filološki fakultet

2nd International Scientific Conference “Slavic madness and variations”

DETALJNIJE

23.03.2018 Filološki fakultet

Dani frankofonije na Filološkom fakultetu

DETALJNIJE

19.03.2018 Filološki fakultet

Stipendija za usavršavanje francuskog jezika u Belgiji

DETALJNIJE