18.12.2017

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

 
 

Na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore, danas je,  u Kotoru, organizovana tradicionalna gastronomska izložba studenata II i postdiplomske specijalističke godine, studijskog programa Hotelijerstvo.

Gastronomska prezentacija jela predstavlja praktičan dio ispita iz predmeta Gastronomija i Tehnologija prirpemanja hrane. Ovogodišnja tema gastronomske izložbe je salat-bar, a na trpezi se našlo 86 radova različitih jela.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

10.11.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Gostujuća predavanja profesora Ilke Lehtole iz Finske

DETALJNIJE

05.11.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Obrazuju kadar za svjetsko tržište u srcu UNESCO-vog grada

DETALJNIJE

28.09.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Naši istraživači u COST akciji

DETALJNIJE

26.09.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Prijem nove generacije studenata

DETALJNIJE

19.09.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Konkurs za Erasmus stipendije na Univerzitetu u Nici

DETALJNIJE

15.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Nauka i razvoj

DETALJNIJE

15.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna saradnja

DETALJNIJE

15.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna saradnja

DETALJNIJE

12.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Prezentacija Hotela "Budva"

DETALJNIJE

09.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Fakultet za turizam i hotelijerstvo ko-organizator Međunarodne konferencije "Entrenova"

DETALJNIJE